Quá trình thành lập Liên Hiệp Quốc

Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, một cuộc chiến tranh quy mô lớn nhất trong lịch sử thế giới, 61 nước và khu vực bị cuốn vào cuộc chiến, cướp đi sinh mạng hàng triệu người dân vô tội, biết bao thành phố biến thành tro tàn. Trước những thảm cảnh do bọn phát xít gây ra, người ta suy nghĩ tìm cách làm sao để tránh được tai họa tương tự sau này, từ đó dần hình thành ý niệm: xây dựng một tổ chức quốc tế để bảo vệ hòa bình và an toàn thế giới.

Năm 1942, khi ngọn lửa chiến tranh do chủ nghĩa phát xít gây ra đang bùng cháy ở mọi nơi, khát vọng chính nghĩa của nhiều dân tộc là đoàn kết lại cùng chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. Nhân dân Mỹ cũng mong muốn chính phủ thuận lòng dân, đi theo trào lưu phát triển của lịch sử, đóng góp vào hòa bình thế giới.

Tháng 1 – 1942, tổng thống Mỹ, Rudoven, đề xướng mời đại biểu cấp cao của 26 nước đến họp tại thủ đô Washington để thảo luận xây dựng một mặt trận thống nhất chống phát xít. Các đại biểu đã nhất trí cho rằng cần huy động toàn bộ lực lượng quân sự và tài nguyên kinh tế của nước mình để chống lại các nước phát xít Đức, Ý, Nhật.

Đại biểu các nước đã ra một bản tuyên bố chung. Theo đề nghị của Tổng thống Rudoven đặt tên cho bản tuyên ngôn là: “Tuyên ngôn của Quốc gia Liên hợp”, các đại biểu của 26 nước tán thành và cùng ký vào bản tuyên ngôn.

Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1944, các hội nghị giữa Mỹ,An, Liên Xô rồi Mỹ, Anh, Trung Quốc tổ chức tại Washington, quyết định thành lập một tổ chức quốc tế sau chiến tranh, nhất trí vẫn dùng cụm từ “Quốc gia Liên Hiệp Quốc” mà 26 nước đã ký vào bản tuyên bố chung nhưng sửa lại một chút thành Liên Hợp Quốc. Hội nghị cũng thảo luận về tôn chỉ, nguyên tắc và bộ máy, hình thành một bộ khung hoàn chỉnh của Liên Hiệp Quốc.

Tháng 2 – 1945, hội nghị Ianta ở Krom, Liên Xô giữa thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ và Starling quyết định cùng với Trung Quốc thành lập Liên Hiệp Quốc và đến ngày 5 tháng 3 chính thức gửi thư mời các nước chống phát xít tham gia. Ngày 25 tháng 4, 51 đoàn đại biểu các nước gồm 856 người đến họp tại San Francisco, Mỹ. Đây là một hội nghị quốc tế lớn nhất chưa từng có trong lịch sử. Ngày 26 tháng 6, Hội nghị thông qua “Hiến chương Liên Hiệp Quốc”, có 153 đại biểu của 51 nước ký tên.

Ngày 24 – 10 – 1945, Liên Hiệp Quốc chính thức tuyên bố thành lập. Cho đến nay, Liên Hiệp Quốc đã bao gồm 185 nước và khu vực thành viên. Liên Hiệp Quốc vẫn đang phát huy tác dụng to lớn của nó trong các công việc quốc tế.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!