Số 46: Hãy nắm bắt trí tưởng tượng của người mua

Lời khuyên từ: Craig King

Craig King là Chủ tịch của Công ty Đấu giá J. P. King, một trong những công ty đấu giá bất động sản đắt tiền thành công nhất trong cả nước.


Cha tôi, J. P. King đã khuyên tôi rằng: hãy bán những giấc mơ, đừng bán những thứ tầm thường. Những thứ tầm thường rất rẻ nhưng những giấc mơ thì vô giá.

Nếu bạn đang bán đất, hãy nghĩ xem mảnh đất đó có thể dùng làm gì: cơ sở kinh doanh, nhà ở, trung tâm mua sắm hay nhà dưỡng lão, … Hãy nắm bắt trí tưởng tượng của khách hàng và anh ta sẽ không chỉ trả cho bạn thật nhiều tiền mà còn cám ơn bạn vì đặc ân đó.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!