Số 50: Hãy để cảm xúc ở nhà

Lời khuyên từ: Leonard Lauder

Leonard Lauder là Chủ tịch của Liên hợp các công ty The Este’e Lauder. Ông cũng là Ủy viên Ban quản trị của Đại học Pennsylvania và Chủ tịch của Bảo tàng Whitney về nghệ thuật Mỹ tại thành phố New York.


Năm 1958, tôi được ông Lester Crown, công tử của gia đình Crown nổi tiếng ở Chicago, cho một lời khuyên rất tuyệt vời về kinh doanh bất động sản. Ông lester đã giúp tôi rất nhiều. Ông từng nói: “Leonard, nếu khi nào quyết định đầu tư vào bất động sản, hãy hứa với chú rằng cháu sẽ không bao giờ để cảm xúc đan xen vào việc kinh doanh nhà đất”.

Bạn có thể hỏi: “Tại sao?” Lester biết rằng, nếu cảm xúc dính dáng vào bất động sản, bạn có thể sẽ mất tiền. Ông rất sáng suốt và tôi luôn thực hiện theo lời khuyên khôn ngoan đó của ông.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!