Số 57: Can đảm tiến lên

Lời khuyên từ: Bernie Marcus

Bernie Marcus là người đồng sáng lập của công ty Home Depot và là Chủ tịch Quỹ bảo trợ Marcus.


Đầu tiên, bạn hãy nghiên cứu cẩn thận kết luận của các chuyên gia. Tiếp theo, hãy xem xét kỹ lưỡng các nghiên cứu có tính khả thi về nhân khẩu học và kinh tế.

Sau đó, hãy can đảm tiến lên. Trong nhiều năm, một phần lớn những quyết định chính xác mà tôi đưa ra là dựa vào cảm giác, nhận định đúng niềm tin đó là điều nên làm và can đảm tiến lên.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!