Số 63: Chú ý vị trí và trung thực

Lời khuyên từ: David Mossler

David Mossler là chủ tịch của công ty Mossler & Doe, chuyên đại diện và bán những bất động sản có kiến trúc đẹp, nổi tiếng trong lịch sử. Công ty chủ yếu hoạt động ở Nam California.


Khi bạn mua bất động sản, ba nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là: vị trí, vị trí và vị trí.

Khi bạn bán bất động sản, ba nguyên tắc quan trọng nhất là: không che dấu, không che dấu và không che dấu. Trung thực sẽ thắng thế.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!