10 – Tổ chức sự kiện truyền thông

Tổ chức sự kiện truyền thông (đôi khi được gọi là họp báo) là cách tuyệt vời để công bố chuyện quan trọng, nhưng nhiều công ty lại chỉ làm việc này khi bị khủng hoảng. Hiển nhiên là bất cứ điều gì bạn công bố cũng phải có tính thời sự – bằng không các ký giả, cũng như bất kỳ ai khác, đều cảm thấy bực bội vì phải phí thời gian.

Những sự kiện truyền thông tạo cơ hội cho các ký giả đặt câu hỏi theo cách khác với thông cáo báo chí. Sự kiện truyền thông tạo điều kiện cho họ xây dựng câu chuyện theo nhu cầu của họ – hoặc nhu cầu của ấn bản đặc thù của họ – và có thể điều nghiên những phạm vi mà có thể công ty muốn hoặc không muốn phơi bày ra ánh sáng.

Tổ chức sự kiện truyền thông một cách thỏa đáng không phải lúc nào cũng dễ làm, nhưng lợi ích thu được có khả năng là rất lớn.

Ý tưởng

Chỉ nên tổ chức sự kiện truyền thông khi có điều gì mà giới báo chí thấy quan tâm. Sự kiện nên được quảng cáo trước càng sớm càng tốt, và bạn nên bảo đảm rằng nó sẽ được tổ chức vào thời điểm không gây phiền phức gì cho các nhà báo đang đến hạn phải nộp bài – ví dụ, báo chí có kỳ hạn nộp bài rất nghiêm ngặt, và đừng mong họ sẽ ngưng việc in ấn trừ phi bạn sắp công bố Chiến tranh thế giới thứ III.

Nên chuẩn bị các món ăn nhẹ, nhưng bạn không nên phung phí quá mức – các phóng viên có thể sẽ nghi ngờ rằng bạn đang lấy buổi tiệc buffe tốn kém để thuyết phục họ. Ban lãnh đạo cấp cao phải có mặt để trả lời chất vấn, và họ cũng cần được hướng dẫn cách thức xử lý chất vấn. Có rất nhiều nhà điều hành xem báo chí là mối phiền toái, và luôn trả lời “miễn bình luận” mỗi khi bị đặt câu hỏi.

Bạn nên cố gắng dành ra chút thời gian để các ký giả trò chuyện một đối một với những nhân vật quan trọng trong tổ chức của bạn. Cũng dễ hiểu thôi, ký giả luôn thích có được góc độ mà các ký giả khác không có, thế nên tuyên bố mọi điều với mọi người thì không được đón nah65n tốt đâu.

Liên hệ với các nhà báo địa phương để cung cấp tin tức hoặc sự tư vấn và nhận xét bằng các sự kiện dành cho báo chí theo một định kỳ thường xuyên là việc đáng làm – điều này sẽ khiến họ gia tăng chiều hướng tham gia các sự kiên truyền thông trong tương lai.

Ứng dụng

  • Định thời gian sự kiện sao cho phù hợp với kỳ hạn nộp bài của cá ký giả.
  • Tham khảo trước các ký giả địa phương.
  • Đảm bảo các nhà quản lý cấp cao có mặt, và họ đã được hướng dẫn kỹ lưỡng về các kiểu câu hỏi có thể được nêu ra và cách trả lời phù hợp.
  • Hãy nhớ rằng báo chí sẽ đứng về phía bạn chừng nào họ thấy có lợi cho bản thân.

error: Content is protected !!