13 – Tư duy nhỏ

Các phương tiện truyền thông tầm cỡ như báo chí và đài truyền hình trung ương đều nổi tiếng là khó tiếp cận. Ngoài ra, các phương tiện này thường dảy đặc những thông cáo báo chí mà đa phần chẳng mấy hấp dẫn. Các phương tiện truyền thông địa phương như đài phát thanh và báo chí địa phương thì dễ tiếp cận hơn rất nhiều.

Trong thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) các tờ chuyên san nhỏ hơn cũng dễ tiếp cận hơn, bới vì chúng thường chuyên biệt hơn và có ít nguồn thu thập tin tức hơn.

Ý tưởng

Jason Calacanis, nhà sáng lập Silicon Alley Reporter (một tạp chí chuyên đề dành cho những người mê Internet). đã phát hiện ra rằng các cơ quan truyền thông lớn thường không quan tâm đến anh hay công ty của anh. Anh khuyên nên làm việc thông qua các cơ quan truyền thông nhỏ hơn là dính vào các ông lớn.

Tung tin thông qua cơ quan truyền thông nhỏ hơn thường dễ dàng và có nhiều khả năng thành công hơn. Họ có nhiều thời gian dành cho bạn hơn, và các phương tiện truyền thông lớn cũng thường xuyên lướt qua các tạp chí nhỏ hơn để tìm bài. Điều này có nghĩa rồi câu chuyện của bạn cũng sẽ xuất hiện trên các tạp chí lớn hơn thôi.

Hơn nữa, tờ báo hoặc tạp chí nhỏ địa phương sinh ra là để phỏ biến tin tức địa phương và các bài viết về những gì người ta quan tâm, do đó có nhiều khả năng họ sẽ chấp nhận bài của bạn. Nguồn thu thập tin tức của họ ít hơn, và họ nhận được ít thông cáo báo chí hơn.

Calacanis cũng khuyên nên vào các trang blog và đóng góp bài viết: bạn cũng có thể gửi đường dẫn trang web đến cơ quan truyền thông mà bạn muốn liên hệ, hoặc (rất có khả năng) họ sẽ tự tìm thấy.

Ứng dụng

  • Chọn lực phương tiện truyền thông cẩn thận.
  • Hãy nhớ là thông cáo báo chí của bạn có thể được cơ quan truyền thông quy mô hơn chọn, và hãy sẵn sàng phản hồi khi cần thiết.
  • Các tạp chí chuyên đề nhỏ dựa vào các mối quan hệ trong ngành, nên hãy sẵn sàng để trả lời các câu hỏi.

error: Content is protected !!