25 – Tấn công kẻ thù

Thông thường, các chương trình PR đều nhắm đến công chúng chứ không nhắm riêng vào một “kẻ thù” nào. Nói cách khác, nếu một công ty bị tấn công, khuynh hướng là chống lại sự tấn công này trong tâm trí công chúng mà không đương đầu trực tiếp với tổ chức khác.

Đương nhiên trả đũa luôn kèm theo rủi ro, và phụ thuộc nhiều vào bản chất của hành động – nhưng nhiều tổ chức có thể sử dụng chiến thuật du kích để tấn công kẻ thù. Cho dù bạn không sử dụng ý tưởng này, bạn cũng phải biết là người ta có thể sử dụng nó để đối phó với bạn!

Ý tưởng

Tổ chức Những người của trái đất (Friends of the Earth – FOE) là một nhóm người gây sức ép về các vấn đề môi trường. Đó là một tổ chức vận hành gần như nhờ cả vào PR: tổ chức này vận động chính phủ và các ngành nghề giảm lượng rác thải, giảm khối lượng khí thải, và ứng xử có trách nhiệm đối với môi trường.

Một trong những chiến dịch chống lại việc sử dụng chia nhựa không thể tái sử dụng, FOE đã chất 1.500 chiếc chai bên ngoài một nah2 máy đóng chai Schweppes. Đống chai chắn lối cửa ra vào công ty, nhưng quan trọng hơn là nó đã tạo cơ hội săn ảnh cho báo chí và truyền hình địa phương. Mặc dù rõ ràng Schweppes không phải là công ty duy nhất sử dụng loại chai này, nhưng hiển nhiên hành động của FOE đã tạo rắc rối truyền thông cho họ – và không phải là rắc rối có thể dễ dàng giải thích dứt điểm trong một hoặc hai bản tin.

Tạo một sự kiện có sức ảnh hưởng cao như thế này cần phải có sự hoạch định và phối hợp, nhưng lại thường đem đến kết quả to lớn và có ảnh hưởng sâu rộng.

Ứng dụng

  • Hãy luôn cố gắng làm điều gì có tác động trực quan.
  • Bảo đảm rằng báo giới sẽ có mặt vào ngày đó.
  • Nếu bạn thấy có khả năng mình sắp đón nhận chuyện tương tự thế này, hãy thảo luận với kẻ thù của bạn trước!

error: Content is protected !!