54 – Hãy đề phòng

PR có thể hoạt động theo hai hướng – hỗ trợ bạn và đối nghịch lại bạn. Thường địch thủ của bạn sẽ làm tình làm tội bạn, và trong thời buổi điện tử này họ có thể làm vậy rất nhanh chóng và dễ dàng, trên mạng.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn hiện nay, việc giám sát sát sao Internet trở nên quan trọng hơn bao giờ hết: cần phải theo dõi thường xuyên trang web của địch thủ, và đưa ra biện pháp phản kháng khi sự việc vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Chắc chắn sẽ có những cuộc công kích, và trong một số trường hợp, chúng quá đáng đến nỗi người ta vẫn thấy tin bạn – đa số mọi người đều công bằng, và đương nhiên bất kỳ ai từng giao dịch với bạn cũng đều thông cảm. Đương nhiên, có một số công ty rất s1ng tạo trong việc xử lý trang web địch thủ.

Ý tưởng

Không ngừng giám sát các tổ chức có thể gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn là việc rất dễ làm. Chống lại những cuộc công kích hoặc thậm chí lường trước là đã đủ nhạy rồi – nhưng vẫn còn khả năng đi xa hơn nữa.

Một công ty lớn đã vượt xa bằng cách mua lại một trang “chống đối” đang công kích mình, và trả lương cho người chủ cũ để điều hàng trang web với tư cách là một trang tiếp thu ý kiến của người tiêu dùng. Người chủ cũ của trang web không bị hạn chế gì cả – anh ta được phép điều hành trang web theo cách anh ta muốn – nhưng nhờ mua lại trang web mà công ty nhận được nhiều thông tin kịp thời hơn nếu làm theo cách khác. Hơn nữa, người hiện đang quản lý trang web cảm thấy rõ trách nhiệm không được châm chọc thái quá, hoặc không để có những bình luận có hại quá mức.

Ứng dụng

  • Ý tưởng này hiệu quả nhất đối với các công ty lớn, nhưng công ty nhỏ hơn vẫn có thể thực hiện.
  • Đừng tìm cách hạn chế người điều hành trang web giúp bạn. Việc này sẽ rất giống hành vi mua chuộc, và, với bản chất vốn dĩ của con người, bạn sẽ chỉ gây thêm rắc rối. Dù sao thì người điều hành trang web thường cũng sẽ điều tiết những việc thái quá.
  • Sử dụng phản hồi thu nhận được một cách khôn ngoan. Sẵn sàng điều tiết sai lầm, và sẵn sàng thừa nhận rằng đôi khi cũng có thất bại – chúng ta làm việc với con người, chứ đâu phải với thần thánh!

error: Content is protected !!