69 – Tiếng xấu đồn nhanh hơn tiếng lành

PR hầu hết nhấn mạnh đến yếu tố tích cực. Các công ty viết những bài tốt đẹp ngời ngời về bản thân và ngành của mình, với hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ tích cực về họ. Trong hầu hết tình huống, đây hẳn là cách tiếp cận tốt nhất: chuyện tồi tệ xảy ra trên thế giới đã quá đủ chẳng cần phải kêu gọi người ta chú ý làm gì.

Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đều biết, báo chí phát đạt là nhờ đang tin xấu. Từng có m65t tờ báo chỉ toàn đăng tin tốt phải đóng cửa trong vòng một tuần vì chẳng có ai quan tâm.

Khắc phục mối quan tâm trái ngược này tạo nên nghịch lý thú vị của PR.

Ý tưởng

Nếu ngành của bạn xảy ra khủng hoảng, hãy tự đứng ra làm người phát ngôn. Thông thường, bạn có thể phát hiện khủng hoảng mà không cần nó phải rõ ràng ngay lập tức – ví dụ, cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra vào năm 2008 đã tác động đến hầu hết doanh nghiệp trong nước, nhưng không có doanh nghiệp nào cử ra người phát ngôn để nói về việc khủng hoảng ảnh hưởng đến công việc làm ăn như thế nào.

Ý tưởng này hiệu quả nhất nếu bạn có được giải pháp, hoặc một loạt đề xuất, để khắc phục khủng hoảng. Việc này sẽ khiến bạn được nhiều biết đến, và cũng khiến bạn có vẻ am hiểu – một lợi ích phụ quan trọng. Ngoài ra bạn sẽ có được ưu thế lớn khác nếu có thẩm quyền trong ngành của mình: một thành viên nổi bật của hiệp hội hoặc là nhà điều hành của một trong số những công ty lớn nhất trong ngành, hoặc có thể chỉ đơn giản là người đoạt giải thưởng của ngành.

Thu lợi nhờ tin xấu có lẽ trông có vẻ vô tâm – nhưng nếu làm thế mà có thể làm dịu khủng hoảng, thì không thể xem đó là tồi tệ.

Ứng dụng

  • Nếu khủng hoảng không tự xảy ra, thì hãy đi tìm.
  • Xây dựng thành tích của bạn là người phát ngôn của ngành.
  • Nếu được, hãy lôi kéo tổ chức nghề nghiệp của bạn, nhưng cẩn thận đừng để họ chiếm lấy!

error: Content is protected !!