Chuyên viên công tác xã hội

Tìm hiểu nghề Chuyên viên công tác xã hội

Chuyên viên công tác xã hội làm công việc trợ giúp những người gặp các khó khăn trong cuộc sống cá nhân hay xã hội. Sự giúp đỡ có thể là trực tiếp hoặc qua việc hoạch định hay thực hiện các chương trình mang lại lợi ích cho các nhóm hay cộng đồng.

Công việc của Chuyên viên công tác xã hội

 • Trò chuyện và an ủi những người đang gặp khủng hoảng, mất mát người thân, người mang bệnh tật hiểm nghèo, người tan vỡ quan hệ tình cảm hoặc các nguyên nhân khác.
 • Cung cấp thông tin về dịch vụ an sinh xã hội, các chương trình cứu trợ, hướng dẫn các thủ tục, viết thư giới thiệu hoặc giúp viết đơn từ cho các đối tượng gặp khó khăn hay hoạn nạn.
 • Giúp các nhóm nhỏ san sẻ các kinh nghiệm vượt khó, hỗ trợ lẫn nhau và học hỏi các phương thức phấn đấu trong xã hội.
 • Hỗ trợ các nhóm, cộng đồng hoạch định và thực hiện các chương trình tự giúp (self-help program); ví dụ hướng dẫn những người nhập cư thành lập hiệp hội tương trợ.
 • Nghiên cứu các nhu cầu, những khó khăn và giải pháp cho cộng đồng qua việc khảo sát tiếp xúc với các đối tượng, hồ sơ phúc lợi, các cơ quan y tế.
 • Đánh giá số liệu thống kê và lập tường trình.
 • Triển khai chính sách và đánh giá chương trình.
 • Quản lý và huấn luyện nhân viên.
 • Tham dự các buổi họp chuyên môn.
 • Vận động thay đổi các chính sách và thủ tục phúc lợi xã hội, nhắm đến mục tiêu công bằng xã hội cho tất cả các thành viên trong cộng đồng.

Chuyên viên công tác xã hội thường chuyên một lĩnh vực như: phúc lợi trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình, dịch vụ y tế và sức khỏe, dịch vụ người tàn tật, dịch vụ tâm lý và sức khỏe tâm thần, tòa án gia đình, tòa án vị thành niên, chăm sóc người già và tàn tật, hỗ trợ thu nhập và trung gian hòa giải.

Chuyên viên công tác xã hội thường đi đó đây thăm nom người cần giúp đỡ, điều hành các cuộc họp nhóm. Ở khu vực nông thôn, họ thường phải đi xa.

Yêu cầu cá nhân hành nghề

 • Trưởng thành về tình cảm và suy nghĩ.
 • Năng lực phân tích và phên phán.
 • Có khả năng nhận định vấn đề một cách khách quan.
 • Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt.
 • Có khả năng làm việc đồng đội.
 • Hết mình vì lý tưởng công bằng xã hội.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!