Chuyên viên Giám định chất lượng (Quality Inspector)

Tìm hiểu nghề Chuyên viên Giám định chất lượng (Quality Inspector)

Chuyên viên Giám định chất lượng xem xét sản phẩm để bảo đảm chúng đáp ứng các quy cách và trình bày theo tiêu chuẩn chất lượng.

Họ xem xét tất cả hàng hóa sản xuất ra trong mọi lĩnh vực. Có thể kể ra vài sản phẩm cụ thể như áo quần, vải sợi, thực phẩm, thức uống, thuốc lá, kim loại, hóa chất, chất dẻo, bàn ghế, vật dụng gia đình, xe cộ và máy bay.

Công việc Chuyên viên Giám định chất lượng (Quality Inspector)

 • Xem xét quy cách sản phẩm.
 • Lấy mẫu sản phẩm để xác định chúng có đáp ứng đúng qui cách, tiêu chuẩn chất lượng và sữa chữa điều chỉnh nếu cần.
 • Phân tích dữ liệu giám định chất lượng, đưa ra các đề nghị cải tiến.
 • Huấn luyện và kiểm tra các nhân viên thực hiện chức năng kiểm tra chất lượng.
 • Kiểm tra các chi tiết của sản phẩm lắp ráp.
 • Soạn thảo các báo cáo.

Chuyên viên Chuyên viên Giám định chất lượng có thể được đề bạt lên giám đốc quản trị chất lượng chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm tra chất lượng của công ty.

Chuyên viên Chuyên viên Giám định chất lượng thường làm việc tại xưởng và phải đi lại nhiều.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có khả năng làm việc nhóm.
 • Có tính tỉ mỉ.
 • Tiếp cận, giải quyết vấn đề có phương pháp.
 • Có ý thức về an toàn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!