Chuyên viên Kế toán

Tìm hiểu Nghề Chuyên viên Kế toán

Chuyên viên Kế toán sẽ phân tích và báo cáo thông tin về các hoạt động tài chính và tình hình của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các đánh giá hiệu quả kinh doanh, lập kế hoạch và đề xuất biên pháp kiểm soát tài chính thích ứng.

Công việc của Chuyên viên Kế toán

 • Lập kế hoạch tài chính và đề xuất phân bổ tài chính.
 • Thiết kế hệ thống kế toán phù hợp cho doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, phân tích và diễn giải các hoạt động tái chính (báo cáo lỗ – lãi, thu – chi).
 • Lập báo cáo tài chính theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ và quy định nhà nước.
 • Đảm nhận công tác kiểm toán cho khách hàng khi có yêu cầu.
 • Thiết kế, phát triển và điều hành hệ thống kế toán vi tính sao cho các thông tin tài chính có thể truy xuất nhanh chóng và chính xác.
 • Hỗ trợ cho lãnh đạo về kế hoạch và phương án kiểm soát thông qua các báo cáo phân tích chi tiết về tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Phân tích và cung cấp thông tin về việc lên giá thành, chiến lược giá cả cũng như phương án tiếp thị cho sản phẩm của công ty.
 • Theo dõi và đảm bảo bộ phận tín dụng của công ty hoạt động hiệu quả và đúng chủ trương.
 • Khuyến cáo và đề xuất các phương án thuế.
 • Cố vấn cho doanh nghiệp về phương án đầu tư hiện tại và lạu dài.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và trình bày tốt
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Sử dụng máy tính thành thạo
 • Kỹ năng tổ chức
 • Có tính cẩn mật khi làm việc với các thông tin tế nhị.
 • Có tác phong nhà nghề, lương tâm nghề nghiệp và gây được thiện cảm với các tổ chức có quan hệ công tác.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!