Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Designer)

Tìm hiểu nghề Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Designer)

Chuyên viên Thiết kế đồ họa là người thiết kế, dàn trang bài vở và minh họa (art and copy layout) cho các nội dung truyền thông hình ảnh như các chương trình giới thiệu hình ảnh công ty (corporate identity), biểu tượng (logo), sách, tập giới thiệu sản phẩm (brochure), áp phích (poster), bao bì (packaging), nhãn hiệu, tạp chí, báo truyền hình, hình hiệu (signage), triển lãm, quảng cáo và hầu hết các sản phẩm in ấn khác.

Chuyên viên Thiết kế đồ họa cũng thiết kế đồ họa trong truyền thông điện tử như CD ROM và truyền thông đa phương tiện.

Công việc của Chuyên viên Thiết kế đồ họa

 • Tham khảo với khách hàng để hiểu rõ các yêu cầu chuyển đạt hình tượng của họ.
 • Đưa ra thiết kế sơ bộ (rough design).
 • Chuẩn bị phát thảo hoàn chỉnh (hình ảnh hay phác thảo chi tiết) bằng các kỹ thuật nhiếp ảnh và xử lý hình bằng máy tính để trình bày tổng thể thiết kế cho khách hàng duyệt.
 • Sau khi được chuẩn thuận của khách hàng, hoàn chỉnh thiết kế và sắp xếp để chuyên viên hoàn tất (finished artist) thực hiện ráp ghép sản phẩm cuối cùng.
 • Hỗ trợ thiết kế và dàn dựng triển lãm, quảng cáo cho bên khách hàng.
 • Theo dõi các khâu thực hiện, kể cả việc sắp xếp và kiểm tra chất lượng in ấn.

Chuyên ngành của Chuyên viên Thiết kế đồ họa

Chuyên viên Thiết kế đồ họa có thể chuyên lĩnh vực như:

 • Đồ họa truyền hình
 • Điện ảnh và đồ họa vi tính
 • Thiết kế sân khấu và triển lãm
 • Thiết kế biểu tượng
 • Thiết kế sách và tạp chí
 • Quảng cáo và minh họa.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có óc sáng tạo và tưởng tượng
 • Cảm nhận bén nhạy màu sắc và hình tượng
 • Có thể làm việc dưới áp lực và đúng thời hạn
 • Kỹ năng giao tiếp và tiếp thị tốt.

Cơ hội tuyển dụng

Chuyên viên Thiết kế đồ họa thường được tuyển dụng trong các studio thương mại, nhà xuất bản, nhà in, công ty quảng cáo và các tổ chức tư vấn thiết kế. Họ có thể làm việc như thành viên của một nhóm thiết kế trong các phòng thiết kế (design studio), công ty quảng cáo hay chỉ làm nghề tự do với tư cách tư vấn chuyên môn.

Chuyên viên Thiết kế đồ họa có thể làm việc theo lương tháng hoặc làm theo thời vụ, được trả lương cho mọi công việc sáng tạo làm ra.

Chuyên viên Thiết kế đồ họa sáng tạo và có kinh nghiệm thường được đề bạt lên các chức vụ giám đốc thiết kế (design director), giám đốc mỹ thuật (art director) hay giám đốc sáng tạo (vreative director).

Nghề nghiệp liên quan

 • Họa sĩ hoạt hình,
 • Họa sĩ,
 • Chuyên viên thiết kế công nghiệp.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!