Chuyên viên Xử lý hình ảnh (Photographic Processor)

Tìm hiểu nghề Chuyên viên Xử lý hình ảnh (Photographic Processor)

Chuyên viên Xử lý hình ảnh tráng rửa các loại phim màu hoặc trắng đen và làm ảnh, sử dụng các máy tráng rửa tự động có máy tính hỗ trợ. Họ cũng vận dụng những qui trình xử lý riêng biệt hoặc thủ công.

Công việc của Chuyên viên Xử lý hình ảnh

 • Lựa phim theo nhãn hiệu, tốc độ và cho vào các giỏ phân loại.
 • Sử dụng phòng tối (darkroom) để lấy phim đã chụp (exposed) ra khỏi cuộn.
 • Tráng thành phim âm bản (negative), hong khô phim, kiểm tra chất lượng và chuyển qua máy rọi để làm ảnh theo số lượng, kích cỡ và kiểu ảnh theo yêu cầu.
 • Rửa phim đèn chiếu (slide film).
 • Kiểm tra chất lượng màu sắc hình ảnh và rọi lại ảnh nếu cần.
 • Vô bao phim và ảnh để chuản bị giao cho khách hàng.
 • Kiểm tra và bổ sung hóa chất, giấy ảnh, thêm nước vào các hệ thống hâm nóng và làm nguội.
 • Pha chế các dung dịch hóa chất để thực hiện những kỹ thuật và hiệu quả hình ảnh đặc biệt.
 • Sao chụp ảnh gốc.
 • Sử dụng máy phóng ảnh (enlarger) để làm các ảnh có kích thước không theo tiêu chuẩn.

Chuyên viên Xử lý hình ảnh có kinh nghiệm có thể chuyên vào sửa ảnh nghệ thuật: chỉnh sửa hình ảnh (retouch) bằng tay, cọ hơi hoặc các phần mềm xử lý ảnh bằng máy tính, tô màu và phục hồi.

Họ cũng có thể phụ trách khâu hoàn tất như đóng khung, lồng kính và tạo lớp phủ bảo vệ. Họ cũng có thể chuyên trách kỹ thuật phòng tối chuyên xử lý tráng rọi phim ảnh.

Chuyên viên Xử lý hình ảnh có thề làm việc tại các phòng ảnh tự động chuyên xử lý ảnh nghiệp dư hoặc trong phòng ảnh chuyên nghiệp (studio), phòng xử lý màu (color laboratory) phục vụ các hình ảnh trưng bày hay phục chế.

Trong những tiệm chụp ảnh nhỏ Chuyên viên Xử lý hình ảnh có thể làm cả hai việc tráng và rọi phim ảnh. Ở những tiệm lớn, những công việc này được tách ra theo từng nhóm dưới sự giám sát của một kỹ thuật viên.

Chuyên viên Xử lý hình ảnh có thể phải làm theo ca.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Kiên nhẫn
 • Có thể làm việc với máy móc kỹ thuật
 • Khéo tay cho các công việc thủ công
 • Có thể làm việc đơn độc trong hàng giờ và liên tục.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!