Đạo diễn phim (Film Director)

Tìm hiểu Nghề Đạo diễn phim (Film Director)

Ở sân khấu cũng như ở màn ảnh, đạo diễn là một nhân vật quan trọng. Đạo diễn chọn phối cảnh, điều khiển ánh sáng, chỉ huy các diễn viên trong những buổi diễn.

Công việc của Đạo diễn phim

Đạo diễn phim cũng là một nghệ sĩ. Các lớp trong phim không bao giờ được quay theo thứ tự của phim cả. Đạo diễn nổi tiếng thường đã là những diễn viên lành nghề.

Công việc của đạo diễn là thực hiện một tác phẩm, bao gồm các công việc sau:

 • Điều khiển các diễn viên cùng các kỹ thuật viên (nhà phối cảnh, người quay phim, kỹ thuật viên ánh sáng, người hóa trang, ..).
 • Ở sân khấu, đạo diễn điều khiển các buổi diễn thử,
 • Sáng tạo những ứng dụng trên sân khấu,
 • Hướng dẫn các diễn viên diễn xuất để các diễn viên diễn tả một cách trung thành cách suy nghĩ của soạn giả vở diễn.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có khiếu nghệ thuật,
 • Tưởng tượng sáng tạo
 • Trí nhớ, thông minh,
 • Óc quan sát
 • Ý thức trách nhiệm,
 • Có phương pháp làm việc
 • Óc tổ chức và theo dõi tiến độ công việc.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!