Dệt

Tìm hiểu Nghề công nghệ dệt

Nghề công nghệ dệt là nghề thiết kế, gia công các loại nguyên liệu (xơ hoặc sợi) trên các dây chuyền công nghệ dệt để tạo ra vải đạt yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn.

Yêu cầu của Nghề công nghệ dệt

 • Biết được cấu tạo, tính chất, công dụng của các loại vải và nguyên liệu tạo ra vải
 • Biết thiết kế mặt hàng dựa trên cơ sở phân tích mẫu thật hoặc yêu cầu của khách hàng
 • Biết thiết kế đơn công nghệ gia công trên từng thiết bị và trên dây chuyền sản xuất
 • Xây dựng được tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng sản phẩm
 • Xây dựng được định mức sản xuất cho từng thiết bị và cho cả dây chuyền
 • Thiết kế được dây chuyền sản xuất hợp lý trên điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp
 • Biết vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật các thiết bị gia công trên dây chuyền công nghệ dệt, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm
 • Giám sát và xử lý được sự cố trong quá trình sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt
 • Có đủ sức khỏe phù hợp với môi trường công việc nóng, ồn và bụi
 • Có khả năng giao tiếp và tác phong công nghiệp
 • Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật
 • Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Vị trí làm việc của Nghề công nghệ dệt

 • Trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt của các cơ sở sản xuất ngành dệt trong nước hoặc xuất khẩu lao động
 • Làm tổ trưởng sản xuất,
 • Cán bộ thiết kế mẫu vải
 • Kỹ thuật chuyền,
 • Kỹ thuật xây định mức
 • Kỹ thuật thiết kế công nghệ sản xuất
 • Nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền,
 • Gia công các mặt hàng vải dệt thoi, vải dệt kim và vải không dệt
 • Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất ngành dệt với quy mô vừa và nhỏ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!