Đo đạc bản đồ

Tìm hiểu Nghề đo đạc bản đồ

Trắc địa – bản đồ là một lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành, thực hiện việc đo đạc, khảo sát để thu nhận thông tin về bề mặt đất, bề mặt nước, đáy nước và thể hiện các thông tin đó lên bản đồ. Nghề đo đạc bản đồ là nghề cơ bản và chủ đạo trong ngành này.

Công việc của Nghề đo đạc bản đồ

Nghề đo đạc bản đồ chuyên sử dụng các thiết bị trắc địa như máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử và nhiều thiết bị khác để đo các yếu tố cơ bản là đo góc, đo cạnh, đo độ chênh cao. Người đo ghi lại giá trị đo và những thông tin thuộc tính của điểm đo vào sổ đo. Dựa trên sổ đo, người lập bản đồ dùng ngôn ngữ bản đồ để biểu thị bề mặt đo lên giấy.

Đặc thù của Nghề đo đạc bản đồ thường làm việc theo nhóm từ ba người trở lên ở ngoài thực địa gọi là công tác ngoại nghiệp. Sau đó xử lý số liệu và thành lập bản đồ trong phòng gọi là công tác nội nghiệp.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Có tính kiên trì, tỉ mỉ, chính xác
  • Sức khỏe tốt để làm việc trong môi trường, địa hình đặc thù như đầm lầy, đồi núi hiểm trở
  • Có khả năng làm việc nhóm, tập thể

Viết một bình luận

error: Content is protected !!