Hầu bàn khách sạn (Waiter)

Tìm hiểu nghề Hầu bàn khách sạn (Waiter)

Người Hầu bàn khách sạn sẽ sửa soạn và bảo đảm đồ bày bàn ăn đủ và đúng. Đây là người trung gian giữa đầu bếp với khách hàng.

Công việc của Hầu bàn khách sạn

 • Sửa soạn phòng ăn, sắp xếp bàn ghế, đặt bày bàn ăn.
 • Đón mời khách hàng,
 • Trao bản thực đơn, truyền đạt các món ăn được khách gọi
 • Mang thức ăn từ bếp lên bàn
 • Đi lại giữa các bàn ăn để phục vụ yêu cầu của khách
 • Luôn lôn để ý đến đòi hỏi của khách
 • Dọn dẹp bàn ăn

Hầu bàn khách sạn ngoài số tiền lương được hưởng thì sẽ có thêm tiền thưởng (tip) từ khách hàng.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Tinh thần đồng đội, tính đoàn kết’
 • Khéo léo, phản ứng nhanh, lanh trí
 • Trình bày bàn ăn đẹp mắt
 • Có trí nhớ tốt, tưởng thượng, thông minh
 • Hòa nhã và thân thiện.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!