Kế toán giá thành

Tìm hiểu nghề Kế toán giá thành

Kế toán giá thành hay kế toán chi phí sẽ tính toán chi phí cho việc sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ.

Công việc của Kế toán giá thành

  • Nhập và truy xuất thông tin về chi phí từ máy tính.
  • Phân tích các chứng từ như bảng lương, bảng chấm công, chứng từ cấp phát vật tư, hóa đơn của nhà cung cấp dể xác định chi phí sản phẩm.
  • Phân tích các chênh lệch giữa chi phí dự tính và chi phí thực và dự tính chi phí tương lai,
  • Cung cấp thông tin để hỗ trợ lập giá bán sản phẩm,
  • Tính toán báo giá hàng hoặc ra giá đấu thầu.

Kế toán giá thành thường làm việc trong văn phòng.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Có khả năng về toán và các con số
  • Có thể hoàn tất công việc kịp thời hạn
  • Có kỹ năng sử dụng máy tính
  • Chăm chỉ và tỉ mỉ
  • Có thể thực hiện cùng một công việc nhiều lần

Viết một bình luận

error: Content is protected !!