Kiến trúc sư Hàng hải (Naval Architect)

Tìm hiểu nghề Kiến trúc sư Hàng hải (Naval Architect)

Kiến trúc sư Hàng hải đảm đương và giám sát công việc trong nghiên cứu, thiết kế, phát triển, xây dựng, lắp đặt, hoạt động, bảo trì, sửa chữa tàu biển và các kiến trúc nổi.

Trong thiết kế tàu biển, Kiến trúc sư Hàng hải có thể làm việc trên các loại tàu khác nhau, bao gồm tàu đi biển, chở khách (passenger ship), tàu chở hàng (cargo ship), tàu ngầm, phà cao tốc (high speed ferry), bè, tàu nhỏ, tàu kéo, ca nô và các giàn khoan dầu.

Công việc của Kiến trúc sư Hàng hải cũng liên quan đến một số kỹ thuật như dân dụng (kết cấu), điện (cung cấp điện) và cơ khí (vật liệu và động cơ đẩy).

Công việc của Kiến trúc sư Hàng hải

 • Tham khảo nhu cầu của chủ tàu, các tổ chức tàu biển và viện nghiên cứu hàng hải, lập phác thảo thiết kế tàu biển.
 • Ước tính chi phí ban đầu cho việc đóng tàu.
 • Ước tính chi phí hoạt động trong suốt thời gian tuổi thọ sử dụng tàu.
 • Nghiên cứu đưa ra cỡ tàu thích hợp và bảo đảm thiết kế đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và giới hạn ngân sách.
 • Xác định tỷ lệ và hình dạng thân tàu.
 • Thiết kế khu vực ăn ở và chứa hàng.
 • Thực hiện các tính toán về cấu trúc và cơ khí cho việc thiết kế, đóng và sửa chữa tàu.
 • Lấy phê duyệt kế hoạch, giám sát toàn bộ công việc đóng tàu và hợp đồng thi công.
 • Phối hợp công việc với những kỹ sư khác.
 • Hoạch định, giám sát, đánh giá việc thử tàu (trên cạn và dưới nước).
 • Tổ chức bảo trì và sửa chữa tàu.
 • Nghiên cứu phương pháp cải thiện tốc độ di chuyển của tàu.

Ngành chuyên môn của Kiến trúc sư Hàng hải

Kiến trúc sư Hàng hải có thể chuyên các lĩnh vực:

 • Cấu trúc và thiết kế
 • Quản trị, hạch toán chi phí,
 • Qui trình chế tạo, thực hành cơ khí, thủy động học, thủy tĩnh học, động cơ đẩy,
 • Và kỹ thuật hệ thống.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có khả năng nhận định, phân tích và giải quyết vấn đề,
 • Có khả năng giao tiếp tốt, nói và viết,
 • Có khả năng tính toán và thiết kế,
 • Sáng tạo và thực tế,
 • Có khả năng làm việc độc lập,
 • Biết nhận lãnh trách nhiệm,

Kiến trúc sư Hàng hải làm việc tại nhiều nơi như phòng thiết kế, bến tàu hoặc trạm thử tàu trên biển.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!