Kỹ sư Địa chất (Geological Engineer)

Tìm hiểu nghề Kỹ sư Địa chất (Geological Engineer)

Kỹ sư Địa chất ứng dụng những nguyên lý của khoa học về trái đất để giải quyết những vấn đề liên quan đến đất, đá, nước ngầm và thiết kế những cấu trúc trong và bên dưới lòng đất.

Kỹ sư Địa chất làm việc với những nhà chuyên môn khác, kết hợp các hiểu biết chuyên môn để giải quyết những vấn đề đặc thù. Ví dũ: họ có thể làm việc với những nhà khoa học môi trường, nhà địa chất, chuyên gia thủy học để giải quyết các vấn đề suy thoái đất, nước ngầm và nhiễm mặn.

Kỹ sư Địa chất làm việc với những kỹ sư dân dụng để thiết kế và xây dựng những thông lộ giao thông tối ưu, hoặc với những kỹ sư hầm mỏ để thiết kế các mỏ lộ thiên hoặc trong lòng đất, phục hồi môi trường đất ở những khu mỏ sau khai thác.

Công việc của Kỹ sư Địa chất

 • Điều tra tính khả thi của các chương trình phát triển mới về đất đá và nước ngầm.
 • Hoạch định và tiến hành điều tra thực địa những công trình kỹ thuật quan trọng như cầu cống, đê đập và đường hầm.
 • Đề xuất những biện pháp cải tạo đất nhiễm bẩn và nhiễm mặn.
 • Thiết kế các cấu trúc quan trọng trong núi đá như đường hầm, hầm ngầm, giếng mỏ.
 • Giám sát việc xây dựng và thực hiện những công trình kỹ thuật chính liên quan đến nền đất.
 • Thiết kế các phương án kiểm soát và phòng ngừa hiện tượng đất trượt và những khu vực địa chất không ổn định.
 • Thực hiện những nghiên cứu về các lĩnh vực hoạt động trên với tư cách là cố vấn hoặc nhà nghiên cứu.
 • Đảm đương nhiệm vụ quản lý và chịu trách nhiệm phối hợp các nhóm nghiên cứu đa ngành, tuyển dụng nhân viên và những vấn đề tổ chức công việc.
 • Tiến hành phân tích trên máy tính, sử dụng cơ sở dữ liệu và tạo ra những thiết kế bằng máy tính để hỗ trợ những công việc trên.

Công việc điều tra kỹ thuật địa chất thường phải tiến hành ngoài trời. Kỹ sư Địa chất thường sử dụng hầu hết thời gian làm công tác điều tra thực địa và giám sát việc xây dựng những thiết kế.

Các chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất

 • Kỹ thuật địa chất
 • Kỹ thuật cải tạo đất
 • Cơ khí đất đá
 • Thủy học nước ngầm

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có khả năng nhận định, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, nói và viết
 • Có kỹ năng về thiết kế và máy tính
 • Thực tế và sáng tạ
 • Có thể làm việc độc lập, không cần giám sát,
 • Có ý thức trách nhiệm
 • Thích làm việc ngoài trời

Viết một bình luận

error: Content is protected !!