Kỹ sư Điện tử (Electronic Engineer)

Tìm hiểu nghề Kỹ sư Điện tử (Electronic Engineer)

Kỹ sư Điện tử sẽ thiết kế phát triển, giám sát và quản lý việc sản xuất thử nghiệm, lắp đặt, bảo trì và cải tiến các thiết bị điện tử và hệ thống dùng trong máy tính, thông tin, hàng hải, công nghiệp và giải trí.

Kỹ sư Điện tử có thể làm việc trong các ngành thông tin, phát thanh, hàng không, quốc phòng, kỹ thuật rô-bô, máy điện toán, khí tượng và kỹ thuật y sinh học.

Công việc của Kỹ sư Điện tử

 • Thiết kế mạch điện cho các hệ thống và thiết bị kiểm soát..
 • Lập trình và sử dụng máy tính trong các tính toán phức tạp.
 • Xác định kiểu loại, cách thiết trí các bộ phận mạch điện, phát triển các phương pháp và thiết bị thử nghiệm.
 • Phân tích lưu lượng thông tin, loại dịch vụ cần lắp đặt.
 • Xác định phương tiện, vị trí lắp đặt, cách thiết trí và môi trường truyền tải.
 • Thiết lập, giám sát vận hành việc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn và các phương pháp cải tiến, bảo trì, sửa chữa.
 • Kiểm tra việc lắp đạt để bảo đảm theo đúng điều kiện của hợp đồng.
 • Nghiên cứu các ứng dụng kỹ thuật mới.
 • Liên hệ với các khách hàng, làm việc cùng với các đồng nghiệp, các chuyên viên, nhân viên kỹ thuật, thợ và công nhân khác.

Các chuyên ngành của Kỹ sư Điện tử

Kỹ sư Điện tử có thể đi chuyên các ngành như:

 • Kỹ sư thông tin,
 • Kỹ sư máy tính,
 • Kỹ sư kiểm soát qui trình thiết kế bảng điều khiển
 • Kỹ sư vô tuyến,
 • Kỹ sư phần mềm,
 • Kỹ sư viễn thông.

Kỹ sư Điện tử có thể được đề bạt giữ các chức vụ quản trị cao cấp đối với các hoạt động trong  ngành.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có khả năng chỉ huy và lãnh đạo
 • Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Có khả năng giao tiếp tốt, nói và viết
 • Khả năng tính toán và thiết kế
 • Thực tế và sáng tạo
 • Có thể làm việc độc lập
 • Biết nhận lãnh trách nhiệm

Viết một bình luận

error: Content is protected !!