Kỹ sư Luyện kim (Metallurgy Engineer)

Tìm hiểu nghề Kỹ sư Luyện kim (Metallurgy Engineer)

Kỹ sư Luyện kim sẽ nghiên cứu, điều khiển và phát triển các quy trình tách ly kim loại ra khỏi quặng mỏ hoặc tinh luyện kim loại. Kỹ sư Luyện kim nghiên cứu, điều khiển và phát triển các quy trình đúc kim loại, chế tạo hợp kim, nhiệt luyện, hoặc kết gắn các kim loại đã được tinh luyện để tạo ra các sản phẩm kim loại, phát triển các hợp kim và những quy trình mới.

Kỹ sư Luyện kim làm việc tại các công trường chế biến quặng, nhà máy, phân xưởng, xưởng đúc, trong các phòng thí nghiệm hoặc văn phòng. Họ thường làm việc với các chuyện gia khác như kỹ sư xây dựng, nhà địa chất, nhà khoáng vật học, chuyên viên kỹ thuật và thợ quặng mỏ.

Các chuyên ngành của Kỹ sư Luyện kim

Kỹ sư Luyện kim Cấp I (Primary Metalllurgist)

 • Nghiên cứu việc xử lý và tách ly quặng mỏ.
 • Áp dụng các phương pháp hóa lý để tách kim loại ở quy mô thương mại bằng cách nấu chảy ở nhiệt độ cao hoặc các phương pháp khác.
 • Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tách vật lý như điện, từ, hay trọng lực để tách các khoáng vật quý ra khỏi quặng hoặc áp dụng các phương pháp hóa học như tuyển lọc và làm nổi khác nhau.
 • Xác định tỷ lệ hỗn hợp nguyên liệu thô, quy trình nhiệt độ và các thông số kỹ thuật khác.
 • Giám sát công tác lấy mẫu trong từng giai đoạn xử lý để phân tích và kiểm tra trong phòng thí nghiệm.
 • Cố vấn các nhà điều hành nhà máy về công tác theo dõi chất lượng, đề nghị những thay đổi cần thiết để đạt được quy trình hay sản phẩm yêu cầu.
 • Tìm kiếm các giải pháp cải tiến quy trình luyện kim như khử và ô xy hóa chọn lọc, điện phân, chưng cất để tách nhôm, chì, đồng, kẽm, ni-ken, sắt, vàng và những kim loại khác ra khỏi quặng.
 • Phát triển những qui trình mới tốt hơn để tách ly kim loại.
 • Nghiên cứu cải thiện quy trình để nâng cao hiệu quả và tính kinh tế mà không gây hại môi trường.
 • Nghiên cứu, phát triển, vận dụng những phương pháp tồn trữ và xử lý chất thải do quá trình luyện kim để đảm bảo các quy định bảo vệ môi trường.
 • Soạn thảo các báo cáo kỹ thuật.
 • Giám sát và phối hợp công việc của nhân viên kỹ thuật và công nhân.

Kỹ sư Luyện kim Cấp I có thể chuyên ngành luyện kim nhiệt (pyrometallurgy) áp dụng kỹ thuật nhiệt hoặc luyện kim lưu chất (hydrometallurgy) sử dụng chất lỏng trong xử lý tách quặng.

Kỹ sư Luyện kim Cấp II (Secondary Metallurgist)

 • Nghiên cứu kim loại và hợp kim trước và trong quá trình xử lý để xác định các tính chất của chúng.
 • Giám sát kỹ thuật xử lý kim loại để bảo đảm duy trì phẩm chất hoặc để cải tiến qui trình xử lý, phát triển những phương pháp mới.
 • Thử nghiệm các hợp kim để nghiên cứu tính chất của chúng.
 • Thu thập ghi chép và làm việc với những thông tin có được từ quan sát và thí nghiệm.
 • Làm việc với các đồng nghiệp để phát triển những phương pháp sản xuất hợp kim ít tốn kém, để giảm tối đa sự ô nhiễm nguồn nước và không khí.
 • Thiết lập các thủ tục thanh tra và kiểm nghiệm.
 • Cố vấn cho người điều hành về phương pháp xản xuất và hệ thống kiểm tra chất lượng.
 • Giám sát và phối hợp công việc của công nhân và nhân viên kỹ thuật.
 • Nghiên cứu cải thiện quy định để nâng cao hiệu quả và tính kinh tế mà không gây hại môi trường.
 • Kiểm tra sai hỏng ở các khâu chế biến để xác định nguyên nhân.
 • Soạn thảo các báo cáo kỹ thuật.

Kỹ sư Luyện kim Cấp II có thể chuyên ngành luyện kim hiển vi (Metallugrapher) nghiên cứu hợp kim bằng các phương tiện quan sát quang học, như kỹ thuật hiển vi điện tử (electron microscope) hoặc ngành luyện kim chiếu xạ (radiological metallurgy) dùng kỹ thau65t X-Quang để đánh giá phân tích kim loại.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có khả năng nhận định, phân tích giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, nói viết và bằng hình ảnh.
 • Có kỹ năng tính toán và thiết kế.
 • Thực tế và sáng tạo.
 • Có khả năng làm việc độc lập, chủ động tiến độ
 • Biết nhận lãnh trách nhiệm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!