Kỹ sư Mỏ – Khoáng sản (Mining Engineer)

Tìm hiểu nghề Kỹ sư Mỏ – Khoáng sản (Mining Engineer)

Ngành công nghiệp Mỏ – Khoáng sản rất thịnh hành vào đầu thế kỷ 20. Những năm gần đây, việc ứng dụng khoa học công nghệ để tìm và phát hiện các tài nguyên thiên nhiên đã có những bước tiến vượt bậc. Kỹ sư Mỏ – Khoáng sản chính là người điều khiển công việc đưa các tài nguyên thiên nhiên thô trở thành những sản phẩm hữu ích phục vụ nhu cầu con người.

Công việc của Kỹ sư Mỏ – Khoáng sản (Mining Engineer)

  • Đào giếng xuống mỏ (thiết lập thang máy, thang chở hàng, ống thông gió) và lắp đặt trạm cung cấp điên, đặt hệ thống ống dẫn để thải nước ngầm.
  • Thiết lập những đường hầm để bảo đảm chắc chắn có ánh sáng, thông gió và trụ mỏ trong hầm.
  • Tính toán, khảo sát để biết rõ tính chất của đất đá và điều kiện khí hậu tại khu mỏ.

Trong thời gian khai thác quặng mỏ, người Kỹ sư Mỏ – Khoáng sản điều khiển mọi việc, kiểm soát sự sản xuất và năng suất, tổ chức việc làm cho thợ mỏ với sự phụ giúp của các đốc công.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Dành cho nam giới.
  • Có ý thức trách nhiệm, có phương pháp và có óc tổ chức.
  • Có khả năng tập trung, trí nhớ tốt và chuẩn xác.
  • Có óc sáng kiến và quyết đoán.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!