Kỹ thuật viên máy tính (Computer Serivice Technician)

Tìm hiểu nghề Kỹ thuật viên máy tính (Computer Serivice Technician)

Kỹ thuật viên máy tính lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa phần cứng (hardware) của máy tính và các  thiết bị liên quan như ổ đĩa (disk drive), máy in, màn hình, CD ROM và thiết bị giao diện cho các chương trình ứng dụng và hệ thống điều hành máy tính nối mạng.

Công việc của Kỹ thuật viên máy tính

 • Cài đặt thiết bị máy tính, bảo đảm an toàn cho thiết bị, môi trường và người sử dụng máy.
 • Nối dây hoàn chỉnh liên kết các bộ phận của hệ thống máy tính.
 • Chạy thử toàn bộ hệ thống thiết bị trước khi bàn giao cho người sử dụng.
 • Xác định nơi hư hỏng của hệ thống bằng cách áp dụng các phương pháp kiểm tra hay phần mềm chẩn đoán, thủ tục kiểm tra chuẩn và thiết bị kiểm tra.
 • Chạy các chương trình kiểm tra để bảo đảm thiết bị làm việc tốt và ổn định sau khi sửa chữa hoặc thay thế.
 • Đấu lại các đường dây bên trong máy tính và điều chỉnh cho lắp ráp các bộ phận.
 • Tiến hành bảo dưỡng định kỳ để thiết bị làm việc tốt và có hiệu quả, giảm rủi ro sự cố hay hư hỏng.
 • Tổ chức hệ thống máy tính để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
 • Cung cấp các phần mềm hỗ trợ ban đầu kể cả cấu hình và cài đặt phần mềm.

Kỹ thuật viên máy tính có thể chuyên trách về phần cứng của một nhà sản xuất nhất định (ví dụ IBM, Compaq,..) hoặc các hệ thống máy điện toán khác nhau như máy tính lớn, máy vi tính, hoặc các thiết bị chuyên dùng cho điểm bán hàng.

Phần lớn thời gian của Kỹ thuật viên máy tính là tìm kiếm và sửa lỗi máy. Họ thường giao tiếp rộng rãi với mọi người bên ngoài vì phải làm việc trực tiếp tại nơi cần sửa chữa.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Yêu thích máy tính, thiết bị điện tử và điện cơ
 • Thị giác tốt và khả năng nhìn màu bình thường
 • Khéo tay để làm việc với các bản mạch tinh vi
 • Làm việc và giao tiếp với khách hàng có hiệu quả

Viết một bình luận

error: Content is protected !!