Nhà báo (Journalist)

Tìm hiểu Nghề Nhà báo (Journalist)

Nhà báo viết và biên tập các bài tường thuật, tin tức, bình luận và phóng sự cho các báo, tạp chí hoặc các đài phát thanh, truyền hình.

Các nhà báo làm cho các hãng lớn hoặc cơ quan chính quyền cũng viết tường trình thường niên, soạn diễn văn và viết bài đăng báo hay phát thanh (media release).

Công việc của Nhà báo

 • Thu thập thông tin, tin tức bằng cách phỏng vấn mọi người hoặc tìm hiểu các sự kiện.
 • Đảm trách việc nghiên cứu cung cấp thông tin căn bản cho những bài báo.
 • Đánh giá các bài báo hay tường thuật về nội dung và phong cách, biên tập lại cho phù hợp với tôn chỉ hay khuôn khổ tờ báo để chọn đăng hay phát thanh.
 • Viết các bài bình luận hoặc diễn giải những biến cố thời sự và đại diện tờ báo đưa ra quan điểm nhận định.
 • Tô chức đưa tin tức lên sóng phát thanh
 • Viết biên tập và thiết kế các ấn phẩm giới thiệu như thư ngỏ, tập sách giới thiệu hoặc các bài tường trình.

Nhà báo thường bắt đầu làm người tập sự viết bài về những sự kiện thường ngày. Hầu hết các phóng viên báo chí truyền thanh, truyền hình thường phải có kiến thức tổng quát rất nhiều để có thể viết về mọi chủ đề.

Tất cả các phóng viên phải hiểu luật về báo chí, truyền thông về bản quyền, nhân thân, thông tin, v.v

Phóng viên có thể làm việc trong văn phòng, phỏng vấn qua điện thoại hay làm việc ngoài trời trong mọi thời tiết. Họ thường phải làm việc kéo dài với giờ giấc thất thường và thường xuyên phải làm việc với áp lực thời gian giao bài.

Họ thường xuyên phải đi lại khắp nơi. Các nhà báo với nhiều năm kinh nghiệm có thể đi vào các chuyên môn khác nhau.

Các chuyên ngành Nghề nhà báo

1 – Phóng viên tin tức (News Reporter): Tường thuật những biến cố thời sự hằng ngày như tội phạm, sức khỏe, thể thao và giáo dục.

2 – Phóng viên chuyên đề (Rounds People): Tường thuật và thảo luận những lĩnh vực chuyên biệt như chính trị, kinh tế, giáo dục.

3 – Phóng viên phóng sự (Feature Writer): Viết những phóng sự chi tiết hoặc bình luận (commentary) về một chủ đề tin tức nào đó.

4 – Phóng viên xã luận (Leader Writer): Thảo luận những chủ đề tin tức trên cột xã luận của báo hay tạp chí.

5 – Phóng viên chuyên mục (Columnist): Viết thường xuyên về một mảng đề mục chuyên trách của họ như làm vườn, thời trang, du lịch.

6 – Biên tập viên sửa bài (Sub-Editor): Biên tập các bài viết của phóng viên, thiết kế dàn trang, viết tiêu đề và phân bổ vị trí bài cho truyện trên báo. Biên tập viên sửa bài phải nắm vững chính tả, ngữ pháp, văn phong cũng như kiến thức tổng quát rất rộng.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Kỹ năng viết rõ ràng, súc tích, nhanh chóng
 • Chính xác và khách quan
 • Kiến thức tổng quát rộng
 • Quan tâm tới các biến cố thời sự
 • Cần phải biết sử dụng máy tính
 • Có kỹ năng tốc ký là một lợi thế
 • Phát âm rõ khi đọc tin, bài trên sóng phát thanh, truyền hình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!