Nhà Động vật học (Zoologist)

Tìm hiểu nghề Nhà Động vật học (Zoologist)

Nhà Động vật học là nhà sinh vật học nghiên cứu các cấu trúc, đặc tính, chức năng, sinh thái và môi trường của động vật để gia tăng kiến thức khoa học và phát triển các ứng dụng thực tế trong quản trị, bảo tồn đời sống hoang dã, nông nghiệp và dược phẩm.

Công việc của Nhà Động vật học

 • Khảo cứu các mối quan hệ qua lại giữa động vật và môi trường của chúng trong thiên nhiên, ở nơi nuôi giữ hoặc trong phòng thí nghiệm.
 • Nghiên cứu và thực hiện các thí nghiệm để phân định chủng loài, thu thập dữ liệu về sinh trưởng, dinh dưỡng, sự sinh sản, thức ăn và thú ăn thịt.
 • Nghiên cứu sự phát triển và các chức năng sinh thể động vật.
 • Tạo ra các phương pháp kiểm soát số lượng, đặc biệt là sâu bọ côn trùng có hại.
 • Phát triển các chương trình gia tăng số lượng động vật hoang và động vật nuôi giữ.
 • Tổ chức các khảo sát động vật và làm báo cáo cho các cơ quan quản trị.
 • Soạn thảo và giám sát việc soạn thảo các báo cáo thí nghiệm và báo cáo khoa học.
 • Giám sát và điều phối công việc của chuyên viên và nhận viên kỹ thuật.
 • Giảng dạy tại các trường đại học và học viện.
 • Tham gia chương trình cảnh báo về đời sống hoang dã hướng đến cho công chúng.

Các chuyên ngành của Nhà Động vật học

Nhà Động vật học thường chuyên vào một lĩnh vực nghiên cứu như:

 • Côn trùng học
 • Ký sinh học (nội và ngoại ký sinh)
 • Sinh thái học (môi trường sống của động vật)
 • Chủng loại học (hành vi của động vật)
 • Ngư học
 • Động vật hữu nhũ
 • Điểu học
 • Bò sát học
 • Sinh lý học động vật.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Đam mê nghiên cứu, tìm tòi các loài động thực vật
 • Kỹ năng quan sát tốt
 • Có khả năng làm việc chính xác
 • Có cách tiếp cận tốt để giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp truyền đạt thật tốt
 • Có thể cùng làm việc trong một nhóm

Viết một bình luận

error: Content is protected !!