Nhà Hải dương học (Marine Scientist)

Tìm hiểu nghề Nhà hải dương học (Marine Scientist)

Nhà hải dương học ứng dụng các nguyên lý và kỹ thuật của khoa học tự nhiên, toán học và kỹ thuật để nghiên cứu đại dương, các chuyển động, tính chất vật lý cũng như đời sống của động thực vật trong đại cương.

Công việc của nhà hải dương học là giúp phát triển những phương pháp thực tế để dự báo thời tiết, đánh giá môi trường, phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản, ngư nghiệp và cũng cố quốc phòng, chống ô nhiễm biển và những thiệt hại gây ra bởi sóng và thủy triều đối với bờ biển.

Các nhà hải dương học cũng thực hiện các cuộc lặn, sử dụng các máy móc chuyên dùng hiện đại, như các máy quay phim đặc biệt, thiết bị phát sóng siêu âm và tàu nghiên cứu trong công tác thám hiểm đại dương. Họ thực hiện các nghiên cứu, vẽ các biểu đồ và làm báo cáo khoa học.

Chuyên ngành và Công việc của Nhà hải dương học

1 – Nhà hóa học hải dương (Chemical Ocenographic): xem xét thành phần hóa học của nước biển, các chất trầm tích cũng như các phản ứng hóa học trong nước biển.

2 – Nhà địa lý hải dương (Geological Ocenographic): nghiên cứu các rặng núi, đất đá và trầm tích, xác định vị trí những khu vực có thể có khoáng sản và dầu khí dưới lòng đại dương.

3 – Nhà khí tượng hải dương (Marine Meteorologist): nghiên cứu các tương tác của khí quyển và đại dương cũng như những quá trình ảnh hưởng đến thời tiết trên đại dương.

4 – Nhà vật lý hải dương (Physical Ocenographic): nghiên cứu những tính chất vật lý của đại dương như tỷ trọng, nhiệt độ, độ mặn, sự truyền âm và ánh sáng lưu chuyển của nước và xói mòn bờ biển, tác động của chuyển động trầm tích ở các bãi biển và bến cảng.

5 – Nhà hải dương học vệ tinh (Satellite Ocenographic): sử dụng hình ảnh từ vệ tinh để nghiên cứu tính chất đại dương (như nhiệt độ bề mặt của biển, sóng, hải lưu, tốc độ gió, sự tập trung của các quần thể phiêu sinh thực vật) và những yếu tố liên quan đến lĩnh vực tàu biển.

6 – Nhà khoa học hàng hải (Ship Scientist): áp dụng khoa học và công nghệ vào các công việc thực tiễn của việc nghiên cứu khả năng hoạt động của tàu biển trong mọi điều kiện sóng.

7 – Nhà hải dương hệ thống/ Kỹ sư hải dương học (Systems Ocenographic): thiết kế chế tạo những thiết bị nghiên cứu hải dương và hoạt động hàng hải, đặt cáp viễn thông và giám sát các công trình xây dựng trong lòng đại dương.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Kiên trì
  • Có sáng kiến
  • Suy luận hợp lý
  • Năng lực quan sát nhận định
  • Chú ý đến chi tiết
  • Làm việc chính xác
  • Có thể làm việc nhóm, tập thể
  • Có khả năng làm việc độc lập

Viết một bình luận

error: Content is protected !!