Nhà Hóa học (Chemist)

Tìm hiểu nghề Nhà Hóa học (Chemist)

Nhà hóa học nghiên cứu và ứng dụng các tính chất vật lý và hóa học của các chất để xác định thành phần của chúng, tạo ra các chất mới, quy trình và sản phẩm mới và để mở rộng kiến thức khoa học.

Công việc của Nhà Hóa học

 • Tiến hành các thí nghiệm để xác định thành phần hóa học và nghiên cứu các biến đổi hóa học xảy ra trong các chất tự nhiên và các vật liệu đã chế biến.
 • Đảm trách việc nghiên cứu và phân tích để phát triển, kiểm nghiệm các lý thuyết, kỹ thuật và quy trình công nghệ.
 • Kiểm nghiệm mức độ tin cậy của các lý thuyết ở các điều kiện khác nhau.
 • Phát triển các ứng dụng thực tế tứ các thí nghiệm và kết quả nghiên cứu như tổng hợp và các hợp chất mới phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp, thú ý và dược phẩm.
 • Kiểm tra sản phẩm vật liệu và biên soạn quy cách (specifications) và tiêu chuẩn để bảo đảm các quy định về sức khỏe và tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước.
 • Đảm trách việc phân tích chi phí (cost analysis), làm giá thành (pricing) và công tác kiểm tra chất lượng khi phát triển các quy trình, hóa chất hay sản phẩm mới.
 • Hỗ trợ công tác tiếp thị và báo cáo tài chính việc phát triển các quy trình, hóa chất hay sản phẩm mới này.
 • Giám sát và điều phối công việc của nhóm hỗ trợ kỹ thuật.
 • Tiến hành phân tích thường nhật trong môi trường chế biến.

Các chuyên ngành của Nhà Hóa học

1 – Hóa nghiệm y khoa/ Hóa phân tích (Analytical/ Clinical Chemist): Thực hiện các thử nghiệm và phân tích để xác định thành phần của các chất và phát hiện các chất dư có hại (residue).

2 – Phát triển hóa phẩm (Development Chemist): Áp dụng những phát minh của các nhà nghiên cứu hóa học để phát triển các sản phẩm mới hoặc cải thiện các quy trình hiện có.

3 – Hóa môi trường (Enviromental Chemist): Theo dõi các tác nhân ô nhiễm (pollutants), các chất mà chúng tạo ra, các hóa chất trong tự nhiên; tìm kiếm các phương pháp làm giảm tác hại của các hóa chất bị thải vào môi trường và thiết kế các quy trình công nghiệp mới không có hại cho môi trường.

4 – Hóa địa chất (Chemist): Nghiên cứu hóa học của các vật liệu trong đất.

5 – Hóa công nghiệp (Industrial/ Production Chemist): Giám sát việc sản xuất nguyên liệu, hóa chất ở quy mô công nghiệp.

6 – Hóa nghiên cứu (Research Chemist): Cung cấp các giải pháp đổi mới cho các vấn đề về hóa học. Có thể tham gia nghiên cứu lý thuyết hay nghiên cứu ứng dụng.

Phần lớn các nhà hóa học làm việc ở phòng thí nghiệm hoặc nhà máy chế biến hóa chất. Họ có thể làm việc một mình hoặc trong nhóm các nhà khoa học.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có khả năng tư duy logic và sáng tạo
 • Có năng lực làm việc chính xác
 • Thích làm việc trong phòng thí nghiệm hoặc công tác thực địa, nghiên cứu hay giám sát quy trình.
 • Nhẫn nại, kiên trì và có óc tìm tòi.
 • Có thể viết các báo cáo khoa học rõ ràng và súc tích.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!