Nhà Khảo cổ học (Archeologist)

Tìm hiểu nghề Nhà Khảo cổ học (Archeologist)

Nhà khảo cổ học làm công việc phát hiện, phân tích, diễn giải (interpretation) và quản trị các di chỉ vật chất của các nền văn hóa loài người có niên đại trước và trong lịch sử có ghi chép.

Nhà Khảo cổ học nghiên cứu các công trình xây dựng, công cụ, vũ khí, di vật thức ăn, áo quần và nghệ thuật ở mỗi địa điểm để cố gắng tái hiện (reconstruct) lịch sử, tập quán và cách sống của cư dân bản địa.

Ngoài ra, qua nghiên cứu về địa chất, hệ động thực vật (flora and fauna) của địa phương đó, nhà khảo cổ học có thể phát hiện căn bản kinh tế (economy basis) của khu vực như săn bắn, nuôi trồng (farming) hoặc mua bán.

Công việc của Nhà Khảo cổ học

 • Tìm kiếm, ghi chép về những địa điểm khảo cổ (Archeological Site)
 • Tổ chức và thực hiện việc khai quật hiện trường (fiel excavation) hoặc thu thập di vật trên mặt đất.
 • Làm sạch, sửa chữa, tái tạo và trưng bày các tư liện khảo cổ phát hiện được.
 • Chụp ảnh hoặc vẽ lại các vật thể tại hiện trường và tại trung tâm khảo cổ.
 • Phân tích các vật tìm thấy và các đồ vật đi theo (context) quanh chúng bằng các loại phương tiện bao gồm những kỹ thuật hóa lý.
 • Lập tài liệu về thông tin thu thập được từ các kết quả tìm được.
 • Cố vấn về vấn đề di sản bao gồm các giải pháp bảo tồn và các vấn đề pháp lý.
 • Soạn thảo tài liệu để xuất bản, có thể cần sử dụng máy tính.

Nhà khảo cổ học có thể chuyên vào từng lĩnh vực nhất định, chẳng hạn có thể chuyên nghiên cứu một nhóm loại cổ vật, những thời kỳ nhất định của lịch sử; ví dụ: tiền sử hoặc cổ sử, một vùng địa lý nhất định, nhận dạng di chỉ xương động vật, phân tích di chỉ thực vật hoặc đảm trách và giám sát công tác bảo tồn.

Trong công tác nghiên cứu, nhà khảo cổ học thường phải làm việc với nhiều chuyên viên, chuyên gia của các lĩnh vực liên quan, đội ngũ kỹ thuật viên trợ giúp phân tích và bảo tồn tư liệu cổ vật, các cư dân bản địa, những người sống trong hoặc gần khu vực khảo cổ. Họ cũng hướng dẫn lao động và nhân công trong việc đào xới khai quật.

Nhà khảo cổ học làm việc cả trong nhà và ngoài trời, có lúc ở những nơi rất khó khăn.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có khả năng quan sát tỉ mỉ
 • Luôn giữ được tính khách quan
 • Nhẫn nại, quyết đoán
 • Say mê nghiên cứu khoa học
 • Có khả năng làm việc theo nhóm
 • Khỏe mạnh
 • Chịu đợc điều kiện khắc nghiệt khi làm việc ở hiện trường với thời gian dài
 • Kỹ năng trước tác khoa học.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!