Nhà Khí tượng học (Meterologist)

Tìm hiểu nghề Nhà Khí tượng học (Meterologist)

Nhà khí tượng học là người dự báo thời tiết, nghiên cứu các tính chất vật lý và động học của khí quyển để tăng cường sự hiểu biết về khí hậu và thời tiết.

Công việc của Nhà Khí tượng học

  • Dùng các kỹ thuật khóa học để dự báo, diễn giải thời tiết và khí hậu.
  • Thẩm tra các phương pháp phân tích và dự báo điều kiện khí quyển.
  • Phân tích, diễn giải thông tin điều kiện khí quyển bề mặt, các tầng cao, các biểu đồ, ảnh về mây chụp từ vệ tinh, dữ liệu thu thập từ xa và thông tin khác.
  • Soạn tin dự báo thời tiết cho công chúng và các nhu cầu cụ thể khác.
  • Cảnh báo về giờ xoáy, bão lụt, sương giá, cháy và bão lốc.
  • Lập dự báo thời tiết đặc biệt cho hàng không, nông nghiệp, ngư nghiệp, ngư nghiệp, tàu biển và sự kiện trọng đại.
  • Nghiên cứu và nhận định về thay đổi khí hậu.
  • Cùng với các nhà vật lý và kỹ sư triển khai thiết bị quan sát, rà soát lại mạng lưới quan sát và phát hành các thông tin như ô nhiễm không khí.
  • Giám sát và phối hợp công việc của các chuyên viên kỹ thuật.

Nhà khí tượng học có thể chuyển về nghiên cứu khí tượng. Họ phát triển và kiểm nghiệm các lý thuyết, quan niệm, định luật vật lý về khí quyển để cải tiến việc dự báo và cảnh báo.

Nhà khí tượng cũng có thể phụ trách dịch vụ khí tượng, cố vấn khoa học về khí tượng học ứng dụng, các dịch vụ quốc tế, phát triển chính sách, quản trị và đào tạo.

Đa số các nhà khí tượng đều phải làm việc theo ca ở hầu hết các trạm khí tượng, thuộc nhiều khu vực trên toàn lãnh thổ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!