Nhà Quy hoạch đô thị (Town/ Urban Planner)

Tìm hiểu nghề Nhà Quy hoạch đô thị (Town/ Urban Planner)

Nhà quy hoạch đô thị phát triển các chính sách và kế hoạch về sử dụng đất và tài nguyên, cố vấn những vấn đề về nhu cầu văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường của địa phương, vùng và khu vực đô thị.

Nhà quy hoạch đô thị phần lớn làm việc cho các cơ quan thuộc trung ương và chính quyền địa phương. Những Nhà quy hoạch đô thị thuộc trung ương làm việc trên những dự án quy mô lớn như khu dân cư đô thị mới hay khu công nghiệp mới, dự án cải trang đô thị và tuyến giao thông.

Những người làm việc cấp địa phương cố vấn và giám sát chính sách quy hoạch, phát triển và quản trị như dự án nhà ở, địa chính công nghiệp, trung tâm bán lẻ và phức hợp văn phòng.

Nhà tư vấn quy hoạch làm việc trên những dự án tương tự với tư cách thành viên trong nhóm tư vấn liên ngành hoặc giúp khách hàng lập hồ sơ xây dựng và xin phê duyệt.

Công việc của Nhà Quy hoạch đô thị

 • Tham vấn các cộng đồng liên quan để phát triển các mục tiêu tầm xa hầu thích ứng với tăng trưởng và đổi thay về lâu dài.
 • Thực hiện các cuộc khảo sát và thẩm tra thực địa.
 • Thu thập và phân tích các thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai như kinh tế, xã hội, pháp luật, chính trị, văn hóa và môi trường.
 • Thảo luận và cố vấn cho các công ty hay tổ chức chính quyền các vấn đề phát triển và chỉnh trang đô thị, các dự án quy mô lớn như khu ngoại ô mới, các thông lộ liên vùng, địa chính công nghiệp, phức hợp thương mại và phát triển nhà ở.
 • Thiết kế quy hoạch phát triển hay tái chỉnh trang, đánh giá các đề án qua việc xem xét chi phí và lợi ích, cũng như đề nghị phương án thực hiện.
 • Lập quy hoạch đô thị và các phân khu nông thôn có tính đến các hình thức sử dụng đất như khu nhà ở, công cộng, quảng trường, trường học và cửa hàng.
 • Tổ chức và phối hợp nghiên cứu các tác động của kinh tế, xã hội và môi trường.
 • Cung cấp chứng liệu chuyên môn để bảo vệ đề án quy hoạch.
 • Đảm trách tham vấn cho công đồng hoặc làm việc với tư cách ủng hộ viên cho các nhóm cộng đồng hoặc các nhà quy hoạch phát triển.
 • Hỗ trợ những nhà vận động đề án phát triển để có giấy phép quy hoạch cho đề án.
 • Soạn thảo chiến lược quy hoạch để hướng dẫn sử dụng đất và tài nguyên cũng như phát triển cho những khu vực nhất định.
 • Đề nghị chương trình hành động có tính đến những vấn đề như sự thoải mái, các tiện nghi cộng đồng, đường đi làm thuận tiện, phương tiện vận chuyển, luận chứng được những thay đổi đưa ra thỏa mãn các nhu cầu của địa phương hay khu vực.
 • Giám sát và làm việc với các trợ tá, nhân viên kỹ thuật và quản lý công việc văn phòng.

Chuyên ngành của Nhà Quy hoạch đô thị

Quy hoạch là một ngành khoa học rộng lớn, nó có thể tập trung vào các lĩnh vực khác nhau bao gồm:

 • Thiết kế chiến lược quy hoạch đô thị
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Quy hoạch khu dân cư
 • Quy hoạch khu công công nghiệp và thương mại
 • Quy hoạch di sản truyền thống
 • Quy hoạch du lịch
 • Quy hoạch xã hội

Nhà Quy hoạch đô thị làm việc chặt chẽ với những nhà chuyên môn trong các lĩnh vựa khác như khảo sát, kiến trúc, kỹ thuật môi trường và bảo tồn, dịch vụ cộng đồng và quy hoạch vận tải.

Nhà Quy hoạch đô thị cần thường xuyên tiếp xúc với công chúng tại các buổi hội họp để thả luận các vấn đề liên quan. Họ cũng để nhiều thời gian viết báo cáo và làm nghiên cứu.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Quan tâm các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường và văn hóa.
 • Có khả năng truyền đạt ý tưởng
 • Có khả năng làm việc tỉ mỉ, chính xác
 • Kỹ năng viết luận giải, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!