Nhà Thầu xây dựng (Building Contrator)

Tìm hiểu nghề Nhà Thầu xây dựng (Building Contrator)

Nhà Thầu xây dựng điều phối công việc xây dựng nhà cửa và các công trình dân dụng, công cộng hay công nghiệp.

Công việc của Nhà Thầu xây dựng

 • Nghiên cứu và lập bản vẽ hoặc điều chỉnh bản vẽ xây dựng của khách hàng cho phù hợp với quy phạm xây dựng.
 • Đăng ký dự thầu (đề nghị kế hoạch và dự toán giá thực hiện công trình), lên báo giá của dự án cho khách hàng.
 • Nộp kế hoạch xây dựng cho cơ quan quy hoạch địa phương, xin duyệt và chỉ định giám sát xây dựng.
 • Tổ chức các nhà thầu phụ (sub-contractor) thực hiện các hạng mục xây dựng và thương lượng giá cả thanh toán.
 • Tính toán vật tư cần cho công trình xây dựng và đặt hàng với nhà cung cấp hoặc quảng cáo gọi thầu.
 • Sắp xếp thời gian giao vật tư phù hợp với các công đoạn và tiến độ công trình
 • Giám sát các nhà thầu phụ để bảo đảm việc xây dựng đạt tiêu chuẩn và đúng tiến độ kế hoạch thi công
 • Phối hợp hoạt động của các nhân viên văn phòng trong việc chuẩn bị và thanh toán các khoản chi.
 • Liên hệ với luật sư và các tổ chức tài chính để sắp xếp việc vay vốn và lên hợp đồng cho các dự án xây dựng.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Kỹ năng giao tiếp thật tốt
 • Có khả năng quản trị và lãnh đạo
 • Có khả năng diễn giải các kế hoạch và bản vẽ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!