Nhà Vật lý học (Physicist)

Tìm hiểu nghề Nhà Vật lý học (Physicist)

Nhà Vật lý học nghiên cứu vận động của thế giới vật chất ở mức độ cơ bản và các phương pháp thực tế để áp dụng những kiến thức mới đạt được từ việc nghiên cứu vào tất cả các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

3 Vai trò của Nhà Vật lý học

1 – Nhà vật lý lý thuyết: Phát triển cả lý thuyết, mô hình hay các quy luật mà theo đó mỗi khía cạnh đặc thù của thế giới hoạt động.

2 – Nhà vật lý thực nghiệm: Kiểm tra các học thuyết này, xác định các giới hạn của chúng và đưa ra các phương pháp tiếp cận mới.

3 – Nhà vật lý ứng dụng: Tiếp đến sẽ sử dụng những lý thuyết (đã kiểm chứng) đó vào các ứng dụng thực tiễn hơn trong công nghiệp và đưa ra các công nghệ mới.

Mặc dù một nhà vật lý có thể chuyên môn vào một chuyên ngành nhưng luôn có tác động qua lại giữa các vai trò này. Đa số họ sẽ có kỹ năng về cả ba lĩnh vực trên.

Công việc của Nhà vật lý học

 • Quan sát và đo lường các hiện tượng trong thế giới vật chất từ những hạt nhỏ dưới nguyên tử (sub-atomic), các phân tử, các thể rắn cho đến toàn thể vũ trụ.
 • Đưa ra các lý thuyết và mô hình để giải thích những hiện tượng đó.
 • Dùng máy vi tính để khám phá ra các hệ quả của những lý thuyết mô hình đó và liên hệ chúng với các quan sát và thí nghiệm.
 • Chế tạo các thiết bị để thực hiện các đo đạt mới mà trước đó có thể chưa ai làm.
 • Đưa ra cách hiểu hay nhận thức cao hơn về các kết quả quan sát qua việc sử dụng các phương pháp thẩm định mới đối với thông tin hiện có hoặc bằng cách phát triển những tiếp cận hoàn toàn mới trong các xử lý thông tin.
 • Sử dụng kiến thức hoặc công nghệ đã phát triển được qua nghiên cứu để tạo ra các vật liệu, sản phẩm, qui trình mới sử dụng cho công nghiệp, y học, quốc phòng, các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.

Các nhà vật lý có thể hoạt động độc lập hoặc trong một nhóm với các nhà chuyên môn khác ở khu vực tư nhân hay công cộng trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nghiên cứu khoa học, sức khỏe và giáo dục.

Chuyên ngành của Nhà vật lý học

 • Thiên văn (Astronomy): Nghiên cứu các vì sao và thiên hà chung quanh chúng ta. Ngành Thiên văn đã mang lại những lợi ích thực tế như hệ thống đáp cho máy bay, các máy quét chụp cắt lớp CAT dùng trong bệnh viện.
 • Vật lý khí quyển và môi trường (Atmospheric and Environmental Physics): Nghiên cứu các môi trường chung quanh chúng ta, để hiểu các biến chuyển của yếu tố môi trường khác nhau và các tác động qua lại của chúng với nhau. Công việc này có thể áp dụng trong nông nghiệp, khí tượng và nghiên cứu môi trường.
 • Vật lý nguyên tử và phân tử (Atomic and Molecular Physics): Nghiên cứu hoạt động và cấu trúc của nguyên tử và phân tử, nó cũng cho nhiều thông tin hữu ích được ứng dụng trong các sản phẩm mới của công nghiệp điện tử.
 • Vũ trụ học (Cosmology): Nghiên cứu tính chất và sự phát triển của toàn thể vũ trụ. Tính chất toán học của ngành này và các thách đố lớn lao của nó có thể dẫn đến đòi hỏi phải có các học thuyết và lý thuyết toán học mới. Nhờ các công trình nghiên cứu trong bộ môn này mà hệ thống  định vị toàn cầu (global positioning system) đã được phát triển thành công.
 • Vật lý y tế (Health Physics): Ứng dụng vật lý vào các phương tiện chẩn đoán và chăm sóc ở bệnh viện, triển khai các hệ thống giám sát giới hạn an toàn ở chỗ làm việc. Các thiết bị xạ trị y khoa đã được nghiên cứu, chế tạo và sử dụng bởi các nhà vật lý y tế.
 • Vật lý hạt nhân và vi hạt (Nuclear Physics & Particle Physics): Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân của nguyên tử và các hạt tạo nên hạt nhân đó. Điều này cho chúng ta hiểu về cách vận động của thế giới ở mức độ cơ bản nhất. Những nghiên cứu này không chỉ cần thiết cho chính vật lý học mà còn mang lại cho chúng ta những thành tựu và kỹ thuật mới trong trị liệu y khoa cũng như các kỹ thuật kiểm tra chất lượng, theo dõi sản phẩm thường dùng trong công nghiệp.
 • Quang vật lý (Optical Physics): Khảo sát các tính chất và hoạt động của ánh sáng. Các nhà vật lý quang học phát triển các công cụ mới như laser, các thấu kính hoặc kỹ thuật cao cấp như kỹ thuật ảnh nổi (3 chiều) dùng cho các ứng dụng mới.
 • Vật lý chất rắn (Solid State or Condense Matter Physics): Nghiên cứu tính chất và hoạt động của các vật thể rắn dưới cac điều kiện vật lý khác nhau. Ngành học này đã khai sinh lĩnh vực điện tử chất rắn mà ngày nay đang tạo ra các công cụ mới cho các thế hệ máy tính tương lai và hàng tiêu dùng mới.

Nhà vật lý có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có:

 • Sinh vật lý,
 • Nhiệt vật lý
 • Địa vật lý
 • Y vật lý

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Ham thích nghiên cứu
 • Có năng khiếu toán học và tính toán
 • Có khả năng tư duy hình ảnh và diễn đạt các ý tưởng mạch lạc rõ ràng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!