Nhà Xuất cảng – Nhập cảng (Exporter – Importer)

Tìm hiểu nghề Nhà Xuất cảng – Nhập cảng (Exporter – Importer)

Các nhà xuất nhập cảng mua và bán các loại hàng hóa, nguyên vật liệu thực phẩm và công nghệ sản xuất trong nước (đối với nhà xuất cảng) hoặc từ nước ngoài (đối với nhà nhập cảng), phục vụ cho thị trường và ngoài nước.

Công việc của Nhà Xuất cảng – Nhập cảng

  • Phối hợp và theo dõi các hoạt động tiếp thị của các đại diện của mình ở nước ngoài, hỗ trợ họ trong công việc tiếp thị và tổ chức tiếp thị.
  • Điều tra và đánh giá nhu cầu của thị trường nước ngoài đối với hàng trong nước hoặc nhu cầu của thị trường trong nước đối với hàng hóa sản xuất ở nước ngoài.
  • Thương lượng hợp đồng đặt hàng và sắp xếp việc sản xuất hay thu mua hàng với các nhà cung cấp (supplier) hay đại lý (agent).
  • Tổ chức việc gửi hàng (shipment), đảm bảo rằng các thủ tục và chứng từ hải quan được đầy đủ và thông suốt.
  • Sắp xếp việc chi trả, đảm bảo các qui định tài chính của nước sở tại.
  • Thuê mướn các công ty vận chuyển hàng và nhân viên giao dịch hải quan làm công tác đăng ký hàng và chỗ gửi hàng với các công ty tàu biển hoặc hàng không, thu xếp việc chuyên chở vận chuyển hàng tại bến hay cảng.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt
  • Sự sắc bén về kinh doanh buôn bán
  • Biết một hay nhiều ngoại ngữ là một lợi thế vì nhà xuất nhập cảng thường phải giao tiếp với các khách hàng hay thân chủ trong và ngoài nước.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!