Nhân viên Hải quan (Custom Officer)

Tìm hiểu nghề Nhân viên Hải quan (Custom Officer)

Nhân viên Hải quan có khi công tác ở biên giới, có lúc làm việc ở trong nước. Nhiệm vụ của họ là kiểm soát hàng hóa xuất hoặc nhập, thu thuế và trấn áp các vụ buôn lậu.

Các ngành của Nhân viên Hải quan

Có hai dạng nhân viên hải quan.

  • Thứ nhất là làm việc ở bàn giấy. Họ kiểm soát hàng hóa nhập, dựng bản thống kê ngoại thương, truy tố những vi phạm.
  • Thứ hai chủ yếu là nam giới, công tác ở đội hải quan biên giới và bắt buộc phải mặc đồng phục. Họ được trang bị như binh sĩ chiến đấu. Ngoài ra họ còn được cung cấp các phương tiện di chuyển mau lẹ như ô tô, xe gắn máy, thuyền máy. Nhiệm vụ của các đội quan thuế là trấn áp các vụ buôn lậu qua biên giới, tịch thu hàng hóa xuất nhập trái với luật lệ.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Có sức khỏe tốt,
  • Có ý thức trách nhiệm, kỷ luật
  • Tôn trọng luật lệ
  • Hiểu biết luật

Viết một bình luận

error: Content is protected !!