Nhân viên Lâm nghiệp (Forest Officer)

Tìm hiểu nghề Nhân viên Lâm nghiệp (Forest Officer)

Nhân viên Lâm nghiệp có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo về cơ quan về tình trạng đất rừng, cây cối trong các khu rừng, các nguồn nước và kiểm tra việc thi công do các cơ quan thẩm quyền ban hành.

Công việc của Nhân viên Lâm nghiệp

  • Theo dõi, giám sát và phát hiện kịp thời diễn biến hàng ngày của rừng
  • Phát hiện các bất thường từ thiên nhiên hay con người
  • Tham gia công tác phục hồi rừng
  • Ngăn cản các vụ phá rừng
  • Mở rộng diện tích rừng.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Có sức khỏe tốt
  • Thích dống ngoài trời, yêu thiên nhiên
  • Quan sát tốt,
  • Có hiểu biết về đất đai, cây cối và các loại thú rừng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!