Nhân viên quản trị văn phòng (Office Manager)

Tìm hiểu Nhân viên quản trị văn phòng (Office Manager)

Quản trị văn phòng là việc tổ chức hoạt động, sản xuất, tiếp thị, phân phối hàng hóa, dịch vụ do một công ty thương mai, công nghiệp hay tổ chức khác đưa ra. Quản trị văn phòng bao gồm quản trị nhân sự (human resource management), dự trù và kiểm soát ngân sách, ghi chép sổ sách quản lý tài sản cơ sở vật chất, các tiện nghi ăn ở.

Quản trị văn phòng có thể quản trị ở nhiều mức độ khác nhau từ những sơ cấp cho đến cấp cao hơn.

Nhân viên quản trị văn phòng có thể làm các công việc giấy tờ, thư ký hoặc tốc ký, để hỗ trợ các nhà chuyên môn, cán bộ quản lý và điều hành.

Công việc của Nhân viên Quản trị văn phòng

 • Hỗ trợ công tác thư ký và điều hành cho công ty
 • Giám sát và phối hợp các hoạt động của đội ngũ nhân viên
 • Tham gia vào việc phát triển và huấn luyện nhân viên
 • Thực hiện các chương trình định hướng cho nhân viên mới
 • Soạn các mô tả công việc (job description), đánh giá và đề bạt nhân viên
 • Phát lương và cấp giấy nghỉ phép
 • Lập dự toán chi tiêu (expenditure) hàng năm, theo dõi hàng lưu kho và ngân sách, đề xuất với ban lãnh đạo những biện pháp cần thiết
 • Xem và trả lời thư tín
 • Phỏng vấn người xin việc
 • Lựa chọn nơi thích hợp, thương lượng các hợp đồng thuê mướn bảo quản hệ thống thông tin quản lý.

Nhân viên quản trị văn phòng có lúc phải làm nhiều giờ hoặc phải đi lại nhiều nơi do công việc đòi hỏi.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, nói và viết
 • Có khả năng giám sát
 • Có kinh nghiệm về quản trị văn phòng
 • Năng lực tổ chức tốt
 • Sử dụng vi tính thành thạo.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!