Quản đốc Bảo tàng (Museum Curator)

Tìm hiểu nghề Quản đốc Bảo tàng (Museum Curator)

Quản đốc Bảo tàng là người tiếp nhận và quản lý những sưu tập của một viện bảo tàng, sắp xếp, nghiên cứu và tổ chức việc triển lãm với khách tham quan. Bảo quản và có nhiệm vụ làm cho viện mỗi ngày được thêm phong phú.

Ở viện bảo tàng quốc gia, quản đốc là một công chức thuộc Bộ Văn hóa hoặc Bộ Giáo dục. Ngoài ra có rất nhiều các bảo tàng tư nhân ở rất nhiều lãnh vực.

Công việc của Quản đốc Bảo tàng

 • Coi giữ những sưu tập,
 • Nghiên cứu, giới thiệu với khách tham quan,
 • Tổ chức việc dán nhãn, xếp loại các bộ sưu tập
 • Thắp sáng, sắp đặt trong phòng, gian trưng bày
 • Sưu tầm những sưu tập mới và hiếm.
 • Họ tổ chức những cuộc triễn lãm tạm, thiết lập danh mục, tìm mọi cách để khách tham quan biết đến sự phong phú về các sưu tập của bảo tàng.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có bằng đại học, cao đẳng chuyên ngành
 • Hiểu biết về lịch sử
 • Có khiếu nghệ thuật, trí tưởng tượng và óc sáng rạo
 • Có phương pháp làm việc, óc tổ chức.
 • Khả năng tập trung cao, chăm chú theo dõi mục tiêu hay chủ đề
 • Chính xác trong thông tin.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!