Quản thủ thư viện (Librarian)

Tìm hiểu nghề Quản thủ thư viện (Librarian)

Quản thủ thư viện là người xây dựng tổ chức và bảo quản sách vở, các sưu tập tài liệu và cung cấp dịch vụ dữ liệu thông tin cho người sử dụng. Thông tin có thể được chứa trong sách, báo, tạp chí, tập sách nhỏ, bản thảo (manuscripts), bản đồ, phim, đĩa vi tính, băng ghi âm, vi phim (micro film) và đĩa CD-ROM hoặc dịch vụ thông tin trực tuyến.

Công việc của Quản thủ thư viện (Librarian)

 • Chọn lọc sắp xếp, phân loại và tạo chỉ mục (indexing) cho tài liệu sách vở của thư viện cũng như các nguồn thông tin khác.
 • Hỗ trợ hoặc giúp đỡ ý kiến cho người dùng thư viện như các dịch vụ mượn sách liên thư viện kể cả việc truy xuất thông tin từ các máy tính bên ngoài.
 • Tạo lập, bảo quản và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin.
 • Tìm và cung cấp các thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu điện toán.
 • Trả lời các câu hỏi của quần chúng độc giả qua điện thoại, thư bưu điện hoặc thư điện tử.
 • Thường xuyên nghiên cứu cải thiện các phương pháp phục vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả hay người sử dụng thư viện.
 • Điều hành, giám sát và huấn luyện nhân viên thư viện.

Trong những thư viện lớn, các quản thủ thư viện có thể chuyên môn trong các lãnh vực như thu thập, phân loại, tham khảo các dịch vụ trực tuyến. Họ cũng có thể làm việc với tư cách chuyên viên trong các thư viện trường học, công ty.

Các quản thủ thư viện cũng đang ngày càng áp dụng kỹ thuật máy tính trong công việc thường ngày như kiểm soát việc lưu hành, lưu trữ và truy xuất thông tin trong thư viện hoặc thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Ở các nước phát triển, sinh viên được huấn luyện để học sử dụng các dịch vụ thư viện được điện toán hóa, mạng internet và các kỹ thuật liên quan.

Các bộ phận hỗ trợ Quản thủ thư viện

Trong công việc, quản thủ thư viện sẽ được các kỹ thuật viên và trợ lý giúp đỡ.

1 – Chuyên viên dữ liệu thông tin (Information Manager): Giúp người sử dụng thư viện tiếp cận với các thông tin mà họ cần bằng cách:

 • Sử dụng kỹ thuật điện toán hiện đại để lưu trữ, sắp xếp và truy xuất những thông tin sẵn có.
 • Thiết lập các hệ thống quản trị thông tin theo yêu cầu các tổ chức.
 • Thao tác phần mềm để lấy số liệu cần thiết từ các hệ thống mạng vi tính hoặc các máy vi tính.
 • Bảo đảm rằng người sử dụng hệ thống có thể truy cập thông tin họ cần trong hình thức họ yêu cầu.
 • Đáp ứng yêu cầu của mọi chủ đề.

2 – Nhà quản trị thông tin: Hỗ trợ các việc liên quan đến việc nghiên cứu trước tác, ấn loát điện tử, quản lý dữ liệu, thiết kế và hỗ trợ thị trường.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có kiến thức tốt về kỹ thuật thông tin và cơ sở dữ liệu
 • Năng lực tổ chức giỏi
 • Kiến thức tổng quát rộng
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng phục vụ tốt

Viết một bình luận

error: Content is protected !!