Thẩm phán (Judge)

Tìm hiểu nghề Thẩm phán (Judge)

Tùy theo luật của mỗi nước, thẩm phán có trách nhiệm xét xử những kẻ vi phạm luật pháp do Nhà nước ban hành, tuyên án người phạm luật, buộc họ phải đền bù cho nạn nhân.

Các thẩm phán áp dụng bộ luật. Họ hiểu biết chi tiết, biết giải thích ý nghĩa từng bộ luật. Ở tòa sơ thẩm, các thẩm phán chuyên xử các vụ trộm cướp, đả thương, các vụ tranh chấp công hoặc tư, vv. Ở tòa thượng thẩm, các thẩm phán xem xét lại việc xử không thỏa mãn một trong hai bên và có kháng cáo.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Có bằng cấp phù hợp
  • Kỷ luật, tôn trọng pháp luật, hiểu luật
  • Liêm khiết, công bằng, công minh
  • Lương thiện, có lương tâm nghề nghiệp
  • Trí nhớ tốt,
  • Tháo vát, linh hoạt và tháo vát

Viết một bình luận

error: Content is protected !!