Thủ quỹ (Cashier)

Tìm hiểu nghề Thủ quỹ (Cashier)

Thủ quỹ làm công việc kiểm tra và thu nhận tiền mặt, ngân phiếu hay thẻ tín dụng, ghi chép các thanh toán nhờ các máy đếm tiền hoặc các thiết bị điện tử khác; họ cũng làm công tác đổi tiền cho khách hàng.

Công việc của Thủ quỹ

 • Kiểm lại hàng do khách lựa mua và thao tác máy tính tiền
 • Khi nghi ngờ có sai sót về giá, tham khảo với các nhân viên khác
 • Nhận tiền chi trả của khách và thối lại tiền thừa như hiển thị bởi máy tính tiền
 • Cân, gói hoặc cho hàng vào túi cho khách
 • Hướng dẫn cho khách hàng các lối đi đến kệ hàng mà họ muốn tìm mua
 • Tổng kết tiền thu chi sau mỗi cuối ngày
 • Dùng máy đóng giá để in giá lên các món hàng; chuyển đảo hàng trên kệ bằng cách dời hàng về phía trước (thực hiện vào ngày vắng khách hay những lúc không bán hàng).
 • Nhận tiền, kiểm tra và viết biên nhận cho khách mua hàng
 • Đếm kiểm tra tiền trước khi thực hiện gửi tiền vào ngân hàng.
 • Chạy máy ra phiếu tự động hay vận hành các thiết bị điện toán hóa khác.

Thủ quỹ cũng có lúc phải làm thêm giờ hoặc tăng ca, vv. Có nơi thủ quỹ chỉ làm thời vụ hoặc bán thời gian.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Tự tin và cẩn trọng
 • Làm việc nhanh chóng và chính xác
 • Khéo léo trong giao tiếp

Viết một bình luận

error: Content is protected !!