Thuyền trưởng (Ship Captain)

Tìm hiểu nghề Thuyền trưởng (Ship Captain)

Thuyền trưởng phụ trách toàn bộ hoạt động tàu thuyền vận tải đường thủy, sĩ quan chỉ huy tàu (command ship officer) và thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng có thể điều khiển các loại tàu cho khách (passenger line), tàu chở dầu (tanker), tàu chở hàng (cargo ship), tàu chở xe (car cariier), tàu chở gia súc (livestock carrier), tàu đánh cá (fishing vessel), phà (ferry) và tàu kéo (tug).

Công việc của Thuyền trưởng

  • Trong mọi thời điểm, thuyền trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ về con tàu, sĩ quan, thủy thủ và hàng hóa trên tàu.
  • Chịu trách nhiệm công tác chuẩn bị tàu và lập kế hoạch chuyến đi
  • Giám sát việc bốc dỡ và lên hàng
  • Đại diện chủ tàu trong thương thảo với cơ quan điều hành cảng, tổ chức chính quyền, nghiệp đoàn và các công ty sử chữa tàu biển.
  • Giám sát ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
  • Bảo đảm tàu được bảo trì để luôn sẵn sàng đi biển
  • Tham gia soạn thảo ngân sách hàng năm cho loại tàu họ đang chỉ huy

Thuyền trưởng thường phải công tác nhiều tháng trên biển và có lúc phải trực chỉ huy nhiều ngày liền.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Có sức khỏe và thị lực đạt tiêu chuẩn cần thiết
  • Có ý thức trách nhiệm cao
  • Có khả năng lãnh đạo, giám sát

Viết một bình luận

error: Content is protected !!