Nguyên tắc 11: Thành thật tuyệt đối với chính mình và với người khác

Tư duy là điểm khởi đầu của mọi sự thịnh vượng, thành công, tài lộc, mọi phát minh, khám phá vĩ đại và tất cả các thành tựu khác.

Theo Laude M.  Bristol.

Có lẽ phẩm chất được coi trọng và đánh giá cao nhất mà bạn có thể phát triển được là tính chính trực. Hãy tuyệt đối thành thật với mọi điều bạn làm, mọi công việc và hành động của bạn. Đừng bao giờ thỏa hiệp với tính chính trực. Hãy nhớ rằng lời nói của bạn là bản giao ước và chữ tín là hàng đầu trong kinh doanh.

Mọi hoạt động kinh doanh thành công đều dựa trên lòng tin. Việc bạn có trở thành triệu phú hay không sẽ được quyết định bởi số người tin tưởng bạn, sẵn sàng làm việc cho bạn, cho bạn lòng tin, cho bạn vay tiền, mua sản phẩm và dịch vụ của bạn và giúp bạn trong những thời điểm khó khăn. Nhân cách của bạn là tài sản quan trọng nhất mà bạn có thể phát triển trong suốt cuộc đời và nền tảng của nhân cách là tính chính trực mà bạn có thể rèn luyện được.

Chìa khóa đầu tiên để phát triển tính chính trực là hãy thành thật với bản thân mình, trong tất cả mọi điều. Thành thật cao nhất là với con người bên trong bạn. Thành thật với bản thân nghĩa là đã làm thì làm cho tốt. Chính trực được thể hiện ở bên trong qua tính trung thực cá nhân và thể hiện ra bên ngoài bởi chất lượng công việc.

Chìa khóa thứ hai để phát triển lòng chính trực là hãy thành thật với người khác. Sống thật với tất cả mọi người. D(ừng bao giờ nói hoặc làm điều gì mà bạn không tin là đúng, là tốt, là chân thật. Hãy từ chối lòng chính trực của mình để đổi lấy bất cứ điều gì. Hãy sống với những tiêu chuẩn cao nhất mà bạn biết.

Ở đây có một câu hỏi để bạn thường xuyên đưa ra và trả lời: Thế giới của tôi sẽ như thế nào nếu mọi người đều giống tôi?

Câu hỏi này buộc bạn phải đưa ra những tiêu chuẩn cao cho mình và không ngừng nâng cao hơn nữa cá tiêu chuẩn ấy. Hãy hành động như thể mọi lời nói và hành động của bạn đã trở thành quy luật vũ trụ. Hãy thể hiện bản thân như thể mọi người đang dõi theo bạn và đang lấy bạn làm gương. Và khi nào nghi ngờ, bạn hãy làm những điều đúng đắn, cho dù nó là gì và chi phí bao nhiêu.

Thực hành

Bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống của bạn cũng có thể giải quyết được bằng cách quay trở về với các giá trị của mình. Chúng là gì? Bạn tin tưởng điều gì và đại diện cho điều gì? Bất cứ khi nào bạn thấy căng thẳng, khi đó có nghĩa là bạn đang thỏa hiệp với một trong những giá trị của bạn. Bất kể căng thẳng đó là gì, ngay giây phút này hãy cố gắng thành thực nhất với những điều mà bạn tin là quan trọng trong cuộc sống của mình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!