Kế 10: Đả thảo kinh xà

(Đập cỏ làm cho rắn sợ)

 Kế “Đả thả kinh xà” là đập vào cỏ, làm động cho rắn sợ và bỏ đi.

Kế này thường có hai mục đích khác nhau:mưu kế người xưa và ứng dụng vào cuộc sống hiện đại, kỹ năng, kinh doanh, 1001 nghề, đối nhân xử thế, kiến thức ngày nay

  • Một là người muốn dành đất khai hoang nên muốn làm kinh động để đuổi các loài khác đi, đặc biệt là rắn.
  • Hai là muốn đuổi rắn ra khỏi bờ bụi để dễ dàng bắt được nó.

Rắn là loài có độc lại sống ở nơi kín đáo rất khó tìm thấy, đặc biệt là ở những nơi bụi rậm. Do đó vào thời xưa, khi người ta vào rừng rậm hay dùng cây dài khua động để đuổi rắn đi. Khi khai hoang ở những vùng đất mới người ta cũng dùng cách này.

Và khi muốn bắt rắn người ta cũng lấp thế đuổi rắn ra ngoài để không chế nó dễ dàng hơn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!