Kế 12: Di thi giá họa

(Dùng vật gì để vu khống người ta)

Kế “Di thi giá họa” là đem xác chết hay đồ vật gì bỏ vào nhà người khác để giá họa.

Kế này thường được dùng bởi khối óc quỷ quyệt, thông minh, tự mình không ra mặt mà làm cho đối phương bị hại. Như vậy gọi là “giết người không thấy máu”.

Ngày xưa người ta coi trọng văn quan hơn võ quan là vì trí tuệ vượt trội của họ; và người ta cũng e sợ họ vì sự khó lường trong suy nghĩ, quỷ kế đa đoan của họ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!