Kế 14: Man thiên quá hải

(Lợi dụng sương mù để lẫn trốn)

Kế “Man thiên quá hải” là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẫn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù.

Man thiên, trời u ám không phải hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi như một quẻ trong Dịch lý đã nói. Man thiên, không thể ngồi đợi nó tới như sương mù do thời tiết thiên nhiên, mà phải tạo ra nó.

Kế “Man thiên” đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt: tiêu cực lẫn tích cực.

  • Tích cực là đem ánh sáng đến cho một tình thế mờ mọt.
  • Tiêu cực là lẫn tránh một tai họa, là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch để thoát bí.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!