Kế 18: Không thành kế

(Kế bỏ trống cửa thành)

“Không thành kế” là kế bỏ thành trống, thành bỏ ngõ không có canh gác hay phòng vệ; cũng không còn dân chúng.

Kế này có hai loại:

  • Một là lúc tình thế cực khẩn cấp, nguy hiểm như treo trên sợi tóc, buộc phải dùng nghi binh để lừa lối đối phương mà dựa vào đó để trốn thoát.
  • Hai là rút lui với đầy đủ kế hoạch dụ cho địch quân thâm nhập rồi mới bao vây tiêu diệt.

Vào thời xưa, kế này được sử dụng phổ biến và không phải lúc nào cũng thành.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!