Kế 24: Chỉ tang mạ hòe

(Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe)

“Chỉ tang mạ hòe” là chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe. Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.

Trong chính trường, đôi khi ta không thể ra mặt đối kháng trực tiếp với đối phương nên ‘mượn’ một nhân vật khác làm trung gian. Trung gian này đương nhiên sẽ gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng tới đối phương.

Kế sách đánh gián tiếp này có thể kết hợp với các kế khác để khiến cho đối phương phải phân tâm phân lực. Nhân lúc đó, ta sẽ có thời cơ hành động.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!